ДФ „Земеделие“ приема заявления по подмярка COVID 3 до 13 ноември

ДФ „Земеделие“ приема заявления по подмярка COVID 3 до 13 ноември Снимка: ДФ Земеделие

Извънредното временно подпомагане е предназначено за малки и средни предприятия.

От днес, 26 октомври, до 13 ноември 2020 г. се отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители - COVID 3" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите.

Кандидатстването за подпомагане става със заявление в областните дирекции на ДФ „Земеделие" по местонахождение на предприятието или по адрес на седалището на юридическото лице.

Подмярка COVID 3 е с бюджет над 7 млн. лева (7 321 096 лв.).

Допустими за подпомагане по подмярка COVID 3 са микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти, както и групи, и организации на производители, които осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

Финансовата помощ по подмярка COVID 3 е в размер на 5% от стойността на декларираните приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. или за лице, заето в предприятието, и се изплаща под формата на еднократна сума в размер на 270 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала по данни от НАП. 


Водещо условие при COVID 3 е субсидии да се предоставят в случаите, при които в предприятието има установен спад на приходите от продажба на преработени селскостопански продукти с най-малко 20%. Таванът на финансовата помощ за предприятията по подмярката е до 50 хил. евро.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: