Въвеждат специални стикери за превоз на храни

Въвеждат специални стикери за превоз на храни Снимка: pixabay

На интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите е публикуван проектът на наредба за реда на издаване на новите задължителни стикери.

Новият Закон за храните (ДВ, бр. 52 от 2020 г.) предвижда транспортирането на храни, посочени в Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент, да става само с превозни средства, вписани в публичен национален регистър на Българската агенция по безопасност на храните. Регистрацията на превозните средства за транспорт на храни ще се удостоверява с холографски стикер. Той ще важи и за превозните средства, с които се извършва транспортиране на брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия.

Условията и реда за издаването на тези стикери ще бъдат регламентирани в Наредба, чийто проект е публикуван за обществено обсъждане до 8 февруари.

Стикерът ще се издава от директора на областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и ще съдържа няколко задължителни реквизита:

1. Текст „Транспортно средство за храни“.
2. Специален знак с формата на логото на БАБХ.
3. Уникален регистрационен номер.
4. Буквено означение „Ж“ и „Х“ с възможност за отбелязване на една от буквите.

Стикерът ще бъде за еднократно ползване и за него ще се заплаща такса. Предвидено е той да се поставя от вътрешната страна на долния десен ъгъл на предното стъкло. За превозни средства без кабина на водача от типа на ремаркета, мотопеди и др. лепенката ще се прави от траен и устойчив материал и ще се поставя отзад, по възможност близо до регистрационния номер.

Важно уточнение е, че такъв стикер няма да е нужен за транспортирането на храни, които не се споменават в Закона за храните, както и за транзитно преминаващи през България превозни средства.

До 1 месец след влизането в сила на Наредбата, БАБХ ще организира провеждането на обществена поръчка за изработката на стикерите. Прогнозната стойност на поръчката е определена в размер на 75 000 лв.

Целта на въвеждането на стикерите и регистрацията на превозните средства е извършване на по-добър и ефикасен контрол от страна на компетентните органи.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: