За пръв път създадоха миниатюрно сърце в лабораторни условия

За пръв път създадоха миниатюрно сърце в лабораторни условия Снимка: https://heartdisease.euroscicon.com/

Учените от Университета в Мичиган за първи път отгледаха от стволови клетки, взети от възрастен човек, функциониращ модел на човешко сърце, съдържащ всички части и тъкани на истинския орган.

 

Така наречените индуцирани плурипотентни стволови клетки се препрограмират с помощта на методите на генното инженерство. В резултат на това тези клетки се „изчистват“ и се „нулират" до състоянието на стволови и стартират процеси, които повтарят етапите на ембрионалното развитие на сърцето. Лабораторните сърца се „запълват“  за 6-7 дни. На 15-ия ден след като стволовите клетки „избират" в каква тъкан да се превърнат, сърцата нарастват до 1 милиметър и достигат сферична форма. Целият процес на отглеждане на сърцето отнема няколко седмици.

 

Напълно функционалните мини сърца, според авторите на разработката, публикувана на уебсайта на bioRxiv, представляват  невероятно мощни модели за изследване и изучаване с невиждана досега степен на точност на всички видове сърдечни заболявания

 

Наблюдението на развиващото се сърце ще позволи да се изучи заболяването, което засяга 1% от населението на Земята - вродения сърдечен порок. Досега липсата на достъп до нарастващо сърце е била основната спирачка по пътя към ефективното лечение на това страшно заболяване.

 

Сега, освен наличните преди това сърца на животни и дарени останки от човешки ембриони, както и скъпоструващи продукти за тъканно инженерство, медицината вече разполага и с много точен модел за изследване на всички възможни болести на сърцето. Това е огромна крачка напред за науката, тъй като отгледаните копия на сърце са създадени без използването на ембрионални клетки и без нарушаване на етичните принципи на много хора.

 

 Плановете на изследователите са да разберат на какъв етап от развитието на сърцето възниква вроденият порок и да намерят начини да спрат развитието на болестта още в утробата на майката. Учените също така възнамеряват да работят и по други сърдечносъдови заболявания, които са основна причина за смъртност в света.

 

Миниатюрните модели ще позволят да се подобри разбирането за много заболявания - от кардиотоксичността на химиотерапията до влиянието на диабета при бременните жени върху развиващото се сърце на плода. За да постигнат своите амбициозни цели, изследователите ще продължат да подобряват създадения от тях умален модел на човешкото сърце.

 

  

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: