През 2022 г. потреблението на повечето основни хранителни продукти намалява

През 2022 г. потреблението на повечето основни хранителни продукти намалява Снимка: wikipedia.org

Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - с 2,6 кг.

През 2022 г. потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява в сравнение с 2021 година. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - с 2,6 кг, на плодове - с 2,8 кг, и на зеленчуци - с 0,8 килограма. Увеличава се консумацията на месни продукти с 0,8 кг, на безалкохолни напитки с 3,8 литра и на алкохолни напитки с 0,3 литра. 

Фиг. 1. Потребление на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство

Покупателна способност на домакинствата

Покупателната способност на домакинствата намалява през 2022 г. спрямо 2021 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-много е намаляла покупателната способност при захарта, яйцата, сиренето, кашкавала и хляба.


Жилища, жилищни условия и снабденост със стоки за дълготрайна употреба

През 2022 г. в собствено жилище живеят 92,5% от домакинствата, а 4,4% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3,1% от наблюдаваните домакинства - 2,5% на свободен и 0,6% на общински наем. Второ жилище притежават 8,9% от домакинствата.

В жилища, построени преди 1990 г., живеят 90.,6% от домакинствата, като 72,4% са изградени в периода 1961 - 1990 година. Преди 1961 г. са построени 18,2%, а след 1990 г. - 9,3% от жилищата. 

66,0% от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища (71,1% в градовете и 50,2% в селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 22,5% от домакинствата в градовете и 46,7% в селата. 

Гаражи имат 20,3% от домакинствата в страната (16,7% в градовете и 30,9% в селата). 

С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 80,7% от домакинствата. Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата. Централна канализация имат 39,4% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е  96,1%.

Тоалетна вътре в жилището имат 87,5% от домакинствата в селата и 98,1% в градовете. 

С централно отопление (парно или газ) са 20,6% от жилищата в страната, съответно 27,2% в градовете и 0,7% в селата. 

Автомобили имат 53,8% от наблюдаваните домакинства, като 5,1% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 7,2% от домакинствата, а 38,8% са заявили, че нямат необходимост от лека кола. 

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът - притежават го 99,7% от домакинствата, а 32,1% имат по два и повече телевизора. 

На второ място е хладилната техника - 99,5% от домакинствата в страната (99,6% в градовете и 99,0% в селата) имат хладилник и/или фризер. 

Автоматична перална машина притежават 96,7% от домакинствата, 1,5% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 1,8% смятат, че нямат необходимост. 

Без телефон (стационарен или мобилен) са 1,1% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 2,1%, а 86,4% - само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 10,4% от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 53,8% от домакинствата (59,9% в градовете и 35,2% в селата), а 42,7% преценяват, че нямат необходимост от компютър в дома.

Наличие на интернет връзка в жилището имат 68,3% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 73,6% от жилищата, а в селата - в 52,2%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 29,7% от домакинствата. 

Климатици притежават 54,2% от домакинствата, а 13,9% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. 31,9% от домакинствата в страната са заявили, че нямат необходимост от климатик. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: