Производство и доставки на енергийни продукти през септември 2022 година

Производство и доставки на енергийни продукти през септември 2022 година Снимка: pxhere.com

При производството на енергийните продукти се наблюдава нарастване единствено при твърдите горива

През септември 2022 г. спрямо предходния месец при производството на енергийните продукти се наблюдава нарастване единствено при твърдите горива - със 17,4%, а най-голямо намаление е регистрирано при безоловния бензин - с 37,9%. 

През септември 2022 г. спрямо предходния месец при доставките на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при твърдите горива -със 17,1%, а най-голям спад е регистриран при дизеловото гориво - със 17,4%.

Производство на енергийни продукти 

През септември 2022 г. спрямо август 2022 г. нараства производството на:

 • твърди горива - със 17,4% до 2 883хил. т.

Намалява производството на:

 • безоловен бензин - с 37,9% до 100 хил. т;
 • пропан-бутанови смеси - с 27,3% до 8 хил. т;
 • дизелово гориво - с 14,5% до 278 хил. т;
 • електрическа енергия - с 10,1% до 3 708 ГВтч.

         Производството на природен газ остава без изменение.

През септември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на:

 • дизелово гориво - с 31,8%;
 • твърди горива - с 1,3%.

Намалява производството на:

 • природен газ - с 50,0%;
 • пропан-бутанови смеси - с 11,1%;
 • електрическа енергия - със 7,5%;
 • безоловен бензин - с 6,5%.

 

Доставки на енергийни продукти

През септември 2022 г. спрямо август 2022 г. нарастват доставките на:

 • твърди горива - със 17,1% до 2 863 хил. т;
 • безоловен бензин - с 13,0% до 52 хил. т;
 • природен газ - с 2,2% до 139 млн. куб. м.

         Намаляват доставките на: 

 • дизелово гориво - със 17,4% до 200 хил. т;
 • електрическа енергия - с 9,2% до 2 336 ГВтч;
 • пропан-бутанови смеси - с 6,7% до 42 хил. т.

 

През септември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:

 • пропан-бутанови смеси - с 20,0%;
 • безоловен бензин - с 13,0%.

Намаляват доставките на: 

 • природен газ - с 32,5%;
 • дизелово гориво - с 8,7%;
 • електрическа енергия - с 2,5%;
 • твърди горива - с 1,7%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: