Разходите на българите се увеличават с 23,8%, намалява потреблението на хранителни стоки

Разходите на българите се увеличават с 23,8%, намалява потреблението на хранителни стоки Снимка: piqsels.com

Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2022 г. е 2239 лв. и се увеличава с 23,8% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (30,2%), следвани от разходите за жилище (19,0%), данъци и социални осигуровки (11,4%) и транспорт и съобщения (11,1%).

       Фиг. 1. Структура на общия разход на домакинство през третото тримесечие на 2021 и 2022 г.

Спрямо третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на разходите за жилище нараства с 1,6 процентни пункта, на разходите за храна и безалкохолни напитки - с 0,4, а на разходите за здравеопазване - с 0,3 процентни пункта. Делът на разходите за облекло и обувки намалява с 0,3 процентни пункта, а на разходите за алкохолни напитки и цигари - с 0,2 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

  • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 539 на 675 лв. (с 25,3%);
  • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 74 на 87 лв. (с 18,2%);
  • Разходите за облекло и обувки нарастват от 62 на 69 лв. (с 10,2%);
  • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 315 на 426 лв. (с 35,1%);
  • Разходите за здравеопазване нарастват от 106 на 138 лв. (с 29,9%);
  • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 198 на 248 лв. (с 25,0%);
  • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 121 на 149 лв. (с 23,7%);
  • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 234 на 255 лв. (с 9,0%).

 

Потребление на домакинствата

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година.

Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19,0 на 18,6 кг и на плодове - от 20,1 на 19,1 килограма. 

Увеличава се потреблението на месни произведения - от 3,7 на 3,9 кг и на зеленчуци - от 25,8 на 26,1 килограма.

Без промяна остава потреблението на месо, кисело мляко, сирене и яйца.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: