Общите разходи на домакинствата са се увеличили със 17,8%

Общите разходи на домакинствата са се увеличили със 17,8% Снимка: НСИ

Общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2022 г. е 1 962 лв. и се увеличава със 17,8% спрямо същото тримесечие на 2021 г..

По данни на Националния статистически институт, общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2022 г. е 1 962 лв. и се увеличава със 17,8% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31,2%), следвани от разходите за жилище (17,3%), данъци и социални осигуровки (12,8%) и транспорт и съобщения (12,3%).

     Фиг. 1. Структура на общия разход на домакинство през второто тримесечие на 2021 и 2022 г.

Спрямо второто тримесечие на 2021 г. относителните дялове на разходите за храна и безалкохолни напитки, жилище и здравеопазване нарастват с по 0,4 процентни пункта, а на разходите за транспорт и съобщения - с 0,9 процентни пункта. Делът на разходите за алкохолни напитки и цигари и за облекло и обувки намалява с по 0,2 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

  • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 513 на 612 лв. (с 19,3%).
  • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 70 на 78 лв. (с 11,6%).
  • Разходите за облекло и обувки нарастват от 61 на 68 лв. (с 11,4%).
  • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 283 на 339 лв. (с 20,0%).
  • Разходите за здравеопазване нарастват от 100 на 125 лв. (с 25,8%).
  • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 190 на 242 лв. (с 27,0%).
  • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 62 на 72 лв. (с 16,0%).
  • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 236 на 251 лв. (с 6,4%).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: