Общите разходи на домакинствата са се увеличили с 13,3%

Общите разходи на домакинствата са се увеличили с 13,3% Снимка: prosofthrmi.com

Общият разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 1 821 лв. и се увеличава с 13,3% спрямо същото тримесечие на 2021 г..

По данни на Националния статистически институт, в структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29,5%), следвани от разходите за жилище (18,8%), данъци и социални осигуровки (13,6%) и транспорт и съобщения (12,1%).

Фиг. 1. Структура на общия разход на домакинство през първото тримесечие на 2021 и 2022 г.

Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1,1 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване - с 0,6 процентни пункта. Делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование, намалява с 0,8 процентни пункта, а на разходите за жилище - с 0,7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

  • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 456 на 537 лв. (със 17,8%).
  • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 67 на 70 лв. (с 4,0%).
  • Разходите за облекло и обувки нарастват от 53 на 56 лв. (с 5,3%).
  • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома)се увеличават от 313 на 343 лв. (с 9,6%).
  • Разходите за здравеопазване нарастват от 111 на 137 лв. (с 23,3%).
  • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 186 на 220 лв. (с 18,2%).
  • Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 63 на 56 лв. (с 11,1%).
  • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 218 на 247 лв. (с 13,3%).                                                                

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: