Google: Колко често излиза българинът от дома си и защо

Google: Колко често излиза българинът от дома си и защо

® pixabay.com

Периодичен доклад за мобилността на хората в България към 11 април 2020 г.


Продължаваме да ви информираме за периодичните промени в мобилността на хората в България. Анализът по-долу е отчетен от Google Inc. с последна дата 11 април.

1. В седмицата между 5 и 11 април, преди Цветница, посещаемостта на търговски места и места за отдих силно се е увеличила: с 15% в сравнение с периода между 29 март и 5 април, и с 5% повече от мобилността на българите преди 29 март.   

2. Посещенията на търговски обекти и пазари също рязко са се увеличили с 16%, което за момента е най-високата отчетена стойност на този показател.   

3. Същата тенденция на растеж показват данните за посетителите на паркове и открити общински и обществени места - с 15%. Но преди 29 март броят на посетителите е бил с 6% повече.


4. Посещенията на възлови транспортни места рязко са скочили с 19%, които вероятно са свързани с пътувания на хората за празниците. Това е най-високата стойност, отчетена досега.

5. Посещаемостта на работните пространства в сравнение с останалите места показва сравнително малък растеж от 7%, което като цифра се доближава до стойността за мобилност, измерена преди 29 март.

6. За разлика от предишните показатели, жилищните пространства са поутихнали и там посещаемостта е спаднала с 4%, която, сравнена с измерената стойност преди 29 март, е най-ниската за този показател за мобилност до момента.   

От направения обзор може да се заключи, че в периода 5 – 11 април най-големи промени в мобилността на общността са настъпили в търговските места, пазарите и възловите транспортни пространства. С еднакъв темп са се увеличили и посетителите на паркове и обществени места, но показателят не носи най-висока стойност от началото на карантинния период. За разлика от останалите показатели, посещаемостта в жилищните пространства пък е намаляла.


Прочетете още за:
Google анализи коронавирус мобилност

  0 
  2