Пакетът "Мобилност" ще струва милиони тонове въглеродни емисии

Пакетът "Мобилност" ще струва милиони тонове въглеродни емисии

Проучване на експерти по поръчка на Европейската комисия във връзка с отражението на приетия през лятото пакет "Мобилност" показват, че връщането на камионите в страната, в която е регистрирана фирмата на 8 седмици, ще увеличи въглеродните емисии с 2,9 млн. тона до 2023 година, съобщава БНР.  

Оповестеното проучване имаше за цел да анализира въздействието от връщането на камионите върху целите на Зеления пакт. Установено е също така, че квотите за каботаж, които много страни-членки искат да приемат, може да доведат до допълнителни въглеродни емисии от 397 000 тона, както и да имат дългосрочно негативно влияние върху железопътния и интермодален транспорт. Така в резултат на връщането на камионите и на ограничението на каботажа може да се стигне до допълнителни 3.3 млн. въглеродни емисии годишно, което е сравнимо с транспортните емисии в Естония за една година. Прогнозира се още, че ще бъдат генерирани до 704 тона азотни оксиди и 251 тона твърди частици. 

На тази основа, Европейската комисия възнамерява да започне отново дискусии с държавите-членки, Европарламента и всички засегнати страни. 

Пакетът "Мобилност", приет в настоящия си вид, трябва да влезе в сила от 21 февруари 2022 година. България, заедно с още 8 държави от периферията на ЕС, заведе дело в Съда на ЕС срещу пакета.  

В писмо, изпратено от еврокомисаря по транспорт Адина Валеан до ресорните министри от държавите членки, се посочва, че осем месеца след приемането на Пакета "Мобилност 1" не е изпълнен неговата основна цел, насочена към значително подобряване функционирането на сектора на автомобилния транспорт. Комисията посочва още, че след оценката на въздействието на двете разпоредби, при необходимост ще упражни правото си да представи целенасочено законодателно предложение преди влизането в сила на двете разпоредби на 21 февруари 2022 г. 

„В светлината на резултатите от тези две проучвания, призовавам държавите членки и Европейския парламент да обмислят прогнозираното отрицателно въздействие на тези две изменения и да споделят мнението си с Комисията.“, пише в заключение еврокомисарят Валеан.