Участието на работниците в управлението може да бъде стабилизиращ фактор

Участието на работниците в управлението може да бъде стабилизиращ фактор

® Photo by Headway on Unsplash

Споделеното управление може да бъде положителен икономически елемент във времена на криза, показва скорошно проучване, проведено от Института за съвместно вземане на решения и корпоративно управление.


Хората са наясно с предимствата на съвместното управление за подобряване на безопасността на работното място, избягване на уволненията… това е социален проблем - каза Себастиан Кампаня, съавтор на проучването и политически съветник, - но това може да бъде икономически положително, много хора знаят това.“


Компаниите в Европа бяха изправени пред големи стратегически промени в резултат на дигитализацията, екологизирането на икономиката и търговското напрежение на световния пазар.


Бизнесът трябва бързо да се адаптира към сложния социален и икономически контекст в бързо променяща се среда. Доброто управление е от ключово значение за това и според това проучване, проведено в Германия, предишният икономически спад през 2008 г. показа, че участието на работниците в процеса на вземане на стратегически решения може да доведе до голяма промяна.


Кампаня е икономист, изследовател и политически съветник на синдикатите, с дългогодишен опит по въпроса. Той заяви, че във времена на икономически затруднения отговорът е намаляване на разходите.


По време на кризата през 2008 г. компаниите с представителство на служителите в изпълнителния съвет уволниха по-малко хора и вместо да се съсредоточат върху намаляването на разходите, избраха да инвестират повече в научни изследвания и иновации, което от своя страна доведе до по-бързо възстановяване, разкрива проучването.


Изводът е, че по време на криза мениджмънтът на управителните съвети се оказа важен фактор за напредъка на компаниите“, обясни Кампаня. „Важното за нас е, че споделеното управление не само служи като начин за защита на правата на работниците, но може да бъде положителен икономически елемент“, добави той.


Кампаня твърди, че тези, които познават най-добре компанията - и следователно нейните нужди - са работниците, а не ръководителите. Техните знания и опит могат да бъдат добавена стойност за процеса на вземане на решения, особено в условията на криза.


Нивото на участие на работниците в управлението варира в различните държави от ЕС. Докато в някои държави членки социалният диалог и колективното договаряне са стълбове на системата, в други участието на работниците е много ограничено.


В Германия, която има дългогодишна традиция за участие на работниците, служителите и синдикалистите са представени в изпълнителния съвет в компании с над 2000 служители. Това означава, че „в Германия работниците могат да участват в големите стратегически финансови решения на компанията“, обясни Кампаня. „Това надхвърля само информацията и консултациите.


Икономистът обаче призна, че това би бил идеалният случай и че функционирането на системата се различава значително от компания до компания.


Макар Кампаня да се въздържа да припише цялата заслуга за икономическата устойчивост на Германия на силната култура на споделено управление в страната, той твърди, че участието на работниците не само не ограничава растежа, както се твърдеше в миналото, а напротив, „допринася за просперитета и икономическата стабилност“.


Избухването на COVID-19 доведе до безпрецедентни промени в света на труда и създаде огромно предизвикателство за безопасността на работното място.


Международната организация на труда, Световната здравна организация и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа подкрепят участието на работниците в разработването на стратегии за връщане на работа след отпускането на мерките за блокиране в Европа.


Освен коронавирусната криза, предстоят ни огромни предизвикателства като дигитализация, изменение на климата… Убеден съм, че ако искаме проспериращо бъдеще, се нуждаем от съвместно управление“, заключи Кампаня.Прочетете още за:
бизнес мениджмънт работни места

  0 
  0