Министър Комитова: Наредбата за техническите паспорти на сградите беше недоразумение

Министър Комитова: Наредбата за техническите паспорти на сградите беше недоразумение Снимка: МРРБ

Необходим е план за съставяне на технически паспорти на сградите публична собственост

Наредбата за техническите паспорти на сградите беше едно недоразумение. Тя дълбоко показваше неразбиране на това за какво служат техническите паспорти. От десет години насам ние създаваме технически паспорти при въвеждане в експлоатация на всички нови строежи, като задължителен документ. Тази наредба искаше да обхване всички съществуващи стари сгради, насила да им създадем технически паспорти. 

Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолата Комитова по време на днешния парламентарен контрол на въпрос, който се отнася до необходимостта от приемането на план-график за поетапно издаване на технически паспорти за общински и държавни сгради. 

Регионалният министър уточни, че съгласно Закона за устройство на територията, смисълът на този паспорт е да се изисква за стари сгради, само при намерение за извършване на строително-монтажни работи като саниране, реконструкция, реновиране и т.н. Затова Наредбата за техническите паспорти на строежите е променена. Остава обаче изискването за съставянето на такива за всички държавни и общински сгради, публична държавна и общинска собственост, но с десетгодишен срок – до 2032 г., подчерта арх. Комитова. 

Министър Комитова обясни, че част от тези сгради ще влязат за реновиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Други сгради ще се реновират по други програми, свързани със Закона за енергийната ефективност. Така за част от сградите ще трябва да се съставят паспорти. Тя обърна внимание, че съгласно нормативните изисквания ще трябва да се направят и енергийни спестявания за всички отопляеми и охлаждаеми сгради. 

МРРБ не отговаря за всички сгради публична собственост, но може съвместно с Агенцията за устойчиво и енергийно развитие да се направи план, за да не се случи така, че всичко трябва да се прави в края на срока, а постепенно да се създадат необходимите документи, каза още Комитова.

Всъщност срокът за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи - публична държавна и публична общинска собственост се удължава до 31.12.2032 г. За останалите съществуващи строежи не се предвижда задължителен срок за съставяне на технически паспорти. Това гласи окончателният текст на промените в Наредба № 5 от 2006 г.за техническите паспорти на строежите, които вече са обнародвани в „Държавен вестник“.

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: