Ремонт на старите сгради вместо ново строителство

Ремонт на старите сгради вместо ново строителство Снимка: pixabay.com

Това е по-добрата посока според британските архитекти

Строителството е източник на замърсяване с въглероден диоксид почти във всеки етап от реализацията си – от добива и производството на строителни материали, през строителните дейности с едрогабаритна строителна техника, до довършителните работи на една нова сграда, вкл. с оформянето на нейния дизайн и облагородяването на средата ѝ. 

Сега към застрашаващите климата строителни дейности Кралският институт на британските архитекти прибавя и разрушаването на стари и не толкова стари сгради, съобщава BBC.

Това е нова концепция, тъй като доскоро експертите строители и архитекти се гордееха, че заменяйки стари постройки с нови, енергийно ефективни сгради, намаляват въглеродния отпечатък от строителния сектор. Сега Кралският институт на британските архитекти казва, че това е грешка и че всъщност разрушаването на сгради е сериозен източник на въглеродни емисии и строителни отпадъци.

Съпоставяйки двата процеса – събаряне на стара сграда и изграждане на нова, която да я замести, архитектите са стигнали до заключението, че замърсяването от новото строителство надхвърля екологичните щети при разрушаването на една стара сграда. Според тях браншът трябва да подхожда много селективно и да пристъпва към ново строителство едва след като се изчерпат всички възможности за ремонт на съществуващите сгради, вместо да се бракуват с лека ръка под претекста, че новото строителство създава енергийно ефективен сграден фонд.

Подобни тенденции се наблюдават и в Европа. Мнозина в Швейцария намират за абсурден факта, че годишно в страната се разрушават няколко хиляди сгради, включително и скоро ремонтирани. Пестеливите швейцарци обаче са открили бизнес ниша в това. Вече сравнително лесно могат да се намерят фирми, които се занимават с прочиствне на останките от разрушени сгради, подбирайки от тях всичко, което би могло да се реставрира и да се продаде за повторна употреба, в т.ч. дограма, санитарна керамика, декоративни детайли и др.

Германия от своя страна популяризира ремонтни и освежителни дейности на стария сграден фонд, целящи да го направят енергийно ефективен. Като основни стъпки за целта се препоръчва поставянето на вътрешна и външна изолация, оцветяването на фасадите в топлоотблъскващи цветове, оформянето на паркова среда с бързорастящи дървесни видове около сградата, създаването на вертикални „зелени” стени и дори покривни градини, вкл. и на малки жилищни сгради.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: