От днес пчеларите подават заявления за плащане

От днес пчеларите подават заявления за плащане

За всяка от посочените в договора дейности по Националната програма по пчеларство заявителите могат да подадат отделно искане за изплащане

Всички бенефициенти, сключили договор с ДФ „Земеделие“ по мерките от Националната програма по пчеларство (НПП) от прием 2021 г., от 1 юни могат да подават заявления за плащане. По НПП за тази година са одобрени 1952 кандидати, като заявената субсидия е в размер на 8 052 644 лв.

Дейностите, насочени към сдружения, групи и организации на производители на пчелен мед, ще се отчитат в централното управление на държавната агенция на ул. „Гусла“ № 3. Заявленията по всички останали мерки ще се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

Важно изискване е кандидатите да имат валидна регистрация като земеделски стопани в регистъра на МЗХГ, да са подали актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините на БАБХ, както и да нямат задължения към държавния бюджет.

Образец на заявлението е достъпен на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: