Румъния се ангажира да премахне въглищата до 2032 г.

Румъния се ангажира да премахне въглищата до 2032 г.

В документ, изпратен до Европейската комисия, Румъния се ангажира постепенно да премахне въглищата до 2032 г. Hotnews.ro съобщи, че пакетът, предвиден в Националния план за възстановяване и устойчивост, включва план за „разчистване на голяма част" от въглищните мини до 2030 г. и спиране на производството на изкопаеми горива в рамките на две години след това. Този ход е част от насърчаването на прехода към възобновяема енергия и свързаните с него реформи с временен бюджет от 1,8 милиарда евро. 

Румъния ще въведе водородната стратегия и ще премахне регулаторните препятствия, като едновременно с това ще предприеме заместване на конвенционалния капацитет за производство на електроенергия, се добавя в доклада. Един от основните етапи е постигането на дял от 34% от възобновяема енергия в потреблението до 2030 г. 

Планът за преструктуриране на въгледобивната компания и оператора на енергийния комплекс Oltenia - CE Oltenia, разкри, че капацитетът за производство на електроенергия ще бъде намален с 82% до 660 MW през 2027 г., като се предвижда дотогава само два блока да са останали работещи. В момента в страната работят три топлоелектрически централи на въглища, които не се управляват от CE Oltenia и все още няма планове за тяхното затваряне. 

Зеленият преходен стълб на Националния план за възстановяване и устойчивост на Румъния се оценява на 15,3 милиарда евро. Влаковете и градската мобилност заемат 5 милиарда евро, а вторият по големина елемент е управлението на водите - 4 милиарда евро. Останалата част е за залесяване, управление на отпадъци и кръгова икономика, енергийна ефективност в сградите, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. 

Отделно страната заяви, че ще похарчи 600 милиона евро за развитието на инфраструктурата за природен газ, за да могат да се добавят пренос и производство на водород. Правителството  ще финансира също решения за колоездене, ходене пеша и други немоторизирани видове транспорт със 120 милиона евро. 

Страната поиска 41,5 милиарда евро безвъзмездни средства и заеми до 2026 г., но само 29,2 милиарда евро бяха отпуснати по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, който е на стойност 672,5 милиарда евро. Средствта за Румъния са разпределени почти поравно на безвъзмездни средства и заеми.

Още по темата във

facebook