Ръстът на чистата енергетика през 2023 г. не направи света по-чист

Ръстът на чистата енергетика през 2023 г. не направи света по-чист Снимка: https://pixabay.com/

Емисиите на парникови газове поставиха рекорд

Емисиите на парникови газове достигнаха рекорд през 2023 г., въпреки възхода на чистата енергетика, според годишен доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Развитите страни показаха икономически растеж на фона на намаляващи емисии, но развиващите се страни не успяха да се отдалечат от модела на растеж поради нарастващите емисии от изгарянето на изкопаеми ресурси.

Анализът показва, че годишното увеличение на емисиите през 2023 г. възлиза на 1,1% или 410 милиона тона, което общо дава нова рекордна стойност от 37,4 милиарда тона.

Основните причини за случилото се бяха наречени сушите и нарастващата нужда на страните от енергия. Очевидно всичко това противоречи на климатичните планове за намаляване на емисиите с 45% до 2030 г. В момента увеличението на средната температура на Земята спрямо прединдустриалния период е 1,1 °C, а  Парижкото споразумение за климата изисква това увеличение да не надвишава 1,5 °C.

САЩ и страните от ЕС намалиха емисиите миналата година, но Индия и Китай  компенсираха усилията им с лихви. Не може обаче да се каже, че Китай и Индия не са ангажирани с прехода към чиста енергия. Икономиките на тези страни обаче растат по-бързо и изпреварват способността за възлагане на нетен капацитет. Въпреки това МАЕ смята, че в дългосрочен план всичко не е толкова лошо. Емисиите, свързани с енергията, са "структурно забавени" благодарение на нарастването на чистите енергийни източници като вятърни турбини и слънчеви панели.

Освен това, ако светът не беше въвел източници на чиста енергия през последните пет години, щеше да има около три пъти повече емисии от регистрираните в момента.

Общите емисии включват такива от изгаряне на изкопаеми горива за енергия, както и емисии от промишлени процеси като производство на цимент и изгаряне на нефт и газ. Освен това времето оказва сериозно влияние върху емисиите, а именно сушите, които рязко намалиха производството на водноелектрическа енергия в САЩ, ЕС, Индия и Китай. Вместо това тези чисти енергийни източници трябваше да изгарят въглища, газ и петрол, увеличавайки емисиите на въглероден диоксид с около 170 милиона тона, или около 40% от общото увеличение на емисиите миналата година.

Само в Китай сушата доведе до увеличаване на емисиите от изгаряне на изкопаеми горива с 5,2% годишно. Страната обаче бързо разви по-чисти енергийни източници. Китай, например, представлява около 60% от новите слънчеви и вятърни мощности, създадени в световен мащаб. Това обаче не беше достатъчно, за да покрие 6,1% увеличение на търсенето на енергия, тъй като китайската икономика растеше на гърба на множество сектори, включително строителство.

За разлика от това в Съединените щати емисиите от производството на енергия от изкопаеми горива са намалели с 4,1%, въпреки че икономиката е нараснала с 2,5%, тъй като ниските цени на газа помогнаха на страната да генерира повече електроенергия от газ, а не от въглища. Емисиите от производството на енергия в ЕС са намалели с почти 9%, докато икономическият растеж е 0,7%. Увеличението на производството на енергия в Европа се дължи главно на вятърната енергия.

Производството на електроенергия от въглища и газ в ЕС е намаляло съответно с 27% и 15%, каза МАЕ, добавяйки, че вятърната енергия ги е изпреварила за първи път.

Пандемията, енергийната криза и геополитическата нестабилност имаха потенциала да подкопаят усилията за създаване на по-чисти и по-безопасни енергийни системи“, заключава агенцията. "Вместо това виждаме обратното в много икономики.“ Но е твърде рано да се отпускаме - това е факт.
 

The Financial Times

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: