Увеличение на оборота в услугите през първото тримесечие отчете НСИ

Увеличение на оборота в услугите през първото тримесечие отчете НСИ Снимка: pixabay.com/bg

Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Други бизнес услуги“.

Тримесечни изменения

По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 5,9% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. Ръст се наблюдава при всички дейности, като той е най-голям при „Въздушен транспорт“ - с 14,9%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 13,7%.

Фиг. 1. Тримесечен индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ (2015 =100)

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се увеличава с 9.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. Най-съществен ръст е отчетен при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (35,2%) и „Дейности в областта на информационните технологии“ (15,9%). Намаление се наблюдава при „Далекосъобщения“ - с 1,8%.                                                        

Фиг. 2. Изменение на индекса на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ спрямо предходното тримесечие (сезонно изгладени)

При „Други бизнес услуги" най-голям ръст спрямо предходното тримесечие е отчетено при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“- с 49,2%. Понижение е регистрирано при „Рекламна дейност и проучване на пазари“ - с 3,0%, и „Дейности по почистване“ - с 0,6%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2021 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 1,9% над равнището на същото тримесечие на 2020 г. Най-голям ръст е отчетен при „Пощенски и куриерски услуги“ - с 25,3%. Съществен спад се наблюдава при „Въздушен транспорт“ - с 25,9%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 15,8% по-висок през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. Значителен ръст се наблюдава при „Дейности в областта на информационните технологии“ - с 21,3%, „Информационни услуги“ - с 18,0%, и „Радио- и телевизионна дейност“ - с 14,2%. Намаление е регистрирано при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (4,5%) и „Издателска дейност“ (2,6%).

Фиг. 3. Изменение на индекса на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ спрямо съответното тримесечие на предходната година (календарно изгладени)

При „Други бизнес услуги" най-голям ръст спрямо първото тримесечие на 2020 г. е отчетен при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 27,9%, и „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ - с 15,1%, докато спад е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 53,7%.

 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: