Българската банка за развитие вече е 100% държавна собственост

Българската банка за развитие вече е 100% държавна собственост Снимка: mi.government.bg

Списъкът с най-големите й осем кредитополучатели е публикуван от Министерството на икономиката

До края на седмицата ще започне работа Комисията за прозрачност и контрол на публичните средства в Българска банка за развитие (ББР), съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката. Комисията е създадена с цел проверка на съответствието на процедурите по отпускане на кредити от „Българска банка за развитие“ АД в съответствие със Закона за Българската банка за развитие и Устава на Банката. Комисията ще провери отпускането на всички кредити над 1 млн. лв. 

Проверката стана възможна, след като министърът на икономиката Кирил Петков сключи договор за дарение с търговската банка, притежавала до момента 8 броя безналични акции, всяка с номинална стойност 100 лева, (000055% от капитала на ББР), по силата на който търговската банка прехвърли на държавата правото на собственост върху акциите. Така министърът на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата  като едноличен собственик на капитала в общото събрание на акционерите на ББР, може да предприеме всякакви допълнителни, необходими корпоративни действия. 

Поради големия обществен интерес Министерството на икономиката предоставя списъка на осемте най-големи кредитополучатели от ББР.

 

Кредити с размер над 140 млн. лв.:

Слънчев ден АД

Благоевград-БТ АД

Роудуей кънстракшън АД

 

Кредити с размер над 115 млн. лв.:

Маркет инвестмънт АД (Техномаркет) 

Интернешънъл инвестмънтс ЕАД

 

Кредити с размер над 60 млн. лв.:

Параходство БМФ АД

Транспект АД

Инса Ойл ЕООД

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: