Дейност на местата за настаняване през март 2021 г.

Дейност на местата за настаняване през март 2021 г. Снимка: booking.com

През март 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1719 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 49,0 хил., а на леглата - 98,8 хиляди. 

В сравнение с март 2020 г., когато за първи път беше въведено извънредно положение в страната във връзка с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3,4%, докато броят на леглата в тях намалява с 5,3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2021 г., е 439,5 хил., или с 15,4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение (с 32,1%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. 

През март 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73,1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37,5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16,1% от нощувките на чужди граждани и 30,0% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10,8 и 32,5%.

Фиг. 1. Реализирани нощувки по категории на местата за настаняване и месеци

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2021 г. се увеличава с 24,3% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 202,0 хил., като е регистрирано увеличение при българските граждани с 51,1% и намаление при чужденците - с 38,2%. 

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2021 г., са 171,9 хил. и са реализирали средно по 2,1 нощувки. Чуждите граждани са 30,1 хил. и са реализирали средно по 2,7 нощувки, като 75,8% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Фиг. 2. Пренощували лица по категории на местата за настаняване през март 2021 г.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2021 г. е 14,6%, като се увеличава с 1,3 процентни пункта в сравнение с март 2020 г. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 18,4%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 14,0%, и с 1 и 2 звезди - 11,4%. 

Фиг. 3. Заетост на леглата по категории на местата за настаняване и месеци

Приходите от нощувки през март 2021 г. достигат 24,6 млн. лв., или с 16,6% повече в сравнение с март 2020 г. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 57,7%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 29,7%. 

Фиг. 4. Приходи от нощувки в местата за настаняване по месеци

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: