Инвестициите във вятърни централи в Европа нарастват

Инвестициите във вятърни централи в Европа нарастват

Основен проблем е бавният процес на разрешителните за изграждането на нови вятърни паркове

Финансовата активност в сектора на вятърната енергия в Европа през 2020 г. възлиза на над 80 млрд. евро. Това сочат данните на Wind Europe (Европейската вятърна асоциация). 

Въпреки пандемията COVID 19, през годината за изграждането на нови вятърни паркове са инвестирани общо € 43 млрд., което е втората най-висока сума в историята на сектора. Инвестициите са със 70% повече от 2019 г. Останалите € 37 млрд. включват транзакции за рефинансиране, сливания и придобивания на проектно и корпоративно ниво, и допълнително набиране на средства на капиталовите пазари. Общите инвестиции в офшорна вятърна енергия в Европа са € 26,3 млрд., които са покрили 7,1 GW нов капацитет. Във вятърни електроцентрали на сушата са инвестирани € 17 милиарда, които се отнасят за 13 GW нов капацитет. 

Великобритания е финансирала най-много вятърна енергия през 2020 г. - € 13,5 млрд., почти една трета от общата сума. Нидерландия и Франция отбелязват следващите най-високи инвестиции, съответно € 7,9 млрд. и € 6,5 млрд.  

За да постигне поставената нова цел за намаляване на емисиите с 55% през 2030 г., ЕС трябва да изгражда годишно 27 GW нови мощности за вятърна енергия, са изчислили от асоциацията. Въпреки отчетените рекордни инвестиции, експертите подчертават, че постигнатото е недостатъчно. Като причина за тези недостатъчни темпове се посочва бавният процес на издаване на разрешителните за изграждане на вятърни мощности, от една страна, и липсата на достатъчно персонал от съответните органи. „Повечето държави-членки не спазват сроковете за разрешителни, определени в Директивата на ЕС за ВЕИ“, посочват от Wind Europe.   

Вятърните паркове продължават да се финансират със 70-90% дълг и 10-30% собствен капитал. Банковите финанси остават от решаващо значение и все повече от тях са специфични за проекта, а не за корпоративния дълг, особено при офшорни вятърни мощности. По-големите вятърни паркове все повече се превръщат в бизнес субекти със собствени управленски екипи и финансова отчетност, способни сами да набират дълг. През 2020 г. банките отпуснаха рекордните 21 млрд. евро за финансиране на дългове по проекти в сектора.  

Вятърните енергийни проекти представляват привлекателна инвестиция и в дългосрочен план трябва да има достатъчно капитал за тяхното финансиране, се посочва в анализа, като се отбелязва, че трябва да се разрешат проблемите с разрешителните режими, за да се предотвратят забавяния. От решаващо значение са както плановете за икономическо възстановяване в ЕС, така и националните планове да бъдат приведени в съответствие с европейския Зелен договор и да спомогнат за ускоряване на прехода към нисковъглеродна енергийна система. 

Всяка нова вятърна турбина генерира икономическа дейност в Европа от порядъка на 10 млн. евро, заяви изпълнителният директор на Wind Europe, Giles Dickson. „Разширяването на вятърната енергия, предвидено в националните планове за енергетика и климат, може да създаде 150 хил. нови работни места до 2030 г.“, допълва той.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: