Държавата отпуска 1 млн. лв. за реализация на българско агнешко месо

Държавата отпуска 1 млн. лв. за реализация на българско агнешко месо Снимка: pixabay

ДФ „Земеделие” ще отпусне до 1 000 000 лв. помощ de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа през 2021 г.

По този начин се дава възможност по време на Великденските празници и Гергьовден животновъдите да реализират голяма част от отгледаните от тях агнета и ярета на пазарни цени.

На подпомагане подлежат кланици, фигуриращи в националния електронен регистър на БАБХ за предприятия с одобрение за търговия с храни от животински произход със страните-членки, отговарящи на Приложение III на Регламент 853/2004/ЕЕС, с категория свързана дейност код „SH” (клане). Те ще изкупуват живи агнета и ярета от фермерите и ще извършат клането на животните. 

Добитото месо ще се реализира на територията на цялата страна. 

Единичната ставка е в размер на 7 лв. за закупено и заклано 1 агне/яре. За да получи подпомагането, кланицата трябва да е закупила от земеделските стопани агнета или ярета на цена не по-ниска от 5,50 лв./кг живо тегло без ДДС.

Срокът за кандидатстване за помощта е до 31 май 2021 г. Субсидиите ще бъдат платени до 30 юни 2021 г.

Подробни указания ще бъдат публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

Още по темата във

facebook