Износът на стоки от България за ЕС през 2020 г. намалява с 4,1%

Износът на стоки от България за ЕС през 2020 г. намалява с 4,1% Снимка: pikist.com

НСИ публикува предварителни данни за търговията със стоки на България с ЕС през 2020 г.

През 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 4,1% спрямо 2019 г. и е в размер на 35 836,5 млн. лева, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70,2% от износа за държавите членки на ЕС. 

През декември 2020 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10,3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2705,2 млн. лева.

Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки в България от ЕС през периода 2019 - 2020 г. (спрямо същия месец на предходната година)

През 2020 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение с 2019 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (32,3%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (23,0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (42,7%).

Вносът на стоки в България от ЕС през 2020 г. спада с 9,2% спрямо 2019 г. и е на стойност 36 555,6 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През декември 2020 г. вносът на стоки в България от държавите, членки на ЕС, се увеличава с 1,3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3184,2 млн. лева. 

Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България от ЕС през периода 2019 - 2020 г. (спрямо същия месец на предходната година)

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2020 г. най-голямо увеличение спрямо 2019 г. е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (9,9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (50,2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през 2020 г. е отрицателно и е на стойност 719,1 млн. лева.

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: