Износът на стоки от България за ЕС намалява с 5,6%

Износът на стоки от България за ЕС намалява с 5,6% Снимка: pixabay.com/bg

НСИ публикува предварителните данни за търговията със стоки на България с ЕС през периода януари - октомври 2020 г.

През периода януари - октомври 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5,6% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 29 762,1 млн. лева, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70,0% от износа за държавите членки на ЕС. 

През октомври 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5,0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3321,9 млн. лева.

Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за ЕС през периода 2019 - 2020 г. (спрямо същия месец на предходната година)

През периода януари - октомври 2020 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (37,9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (28,4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (42,1%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - октомври 2020 г. спада с 10,9% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 29 823,2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През октомври 2020 г. вносът на стоки в България от държавите членки на ЕС намалява с 12,3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3347,4 млн. лева. 

Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем  на вноса на стоки в България от ЕС през периода 2019 - 2020 г. (спрямо същия месец на предходната година)

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - октомври 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (8,8%). 

Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (53,0%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - октомври 2020 г. е отрицателно и е на стойност 61,1 млн. лева.

 

 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: