В края на 2020 г. заетите лица в българската икономика са 3308,2 хил.

В края на 2020 г. заетите лица в българската икономика са 3308,2 хил. Снимка: pxfuel.com

НСИ публикува предварителни данни за производителността на труда, заетите лица и отработеното време за четвъртото тримесечие на 2020 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през четвъртото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает намалява реално с 2,9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. 

Заетите лица в икономиката са 3308,2 хил., а общият брой отработени часове е 1359,2 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 г. показва минимално увеличение на относителния дял в сектора на услугите и аграрния сектор.

Фиг. 1. Структура на заетите лица по икономически дейности през                                                    четвъртото тримесечие на 2019 и 2020 г.

На едно заето лице се падат 10 024,3 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 24,4 лв. БВП за един отработен час. 

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през четвъртото тримесечие на 2020 г. намалява реално с 3,6%, а БДС за един отработен човекочас намалява реално с 1,4%.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2020 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 8246,3 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 19,6 лв. за един отработен човекочас. 

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 9835,5 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 23,4 лв. от текущия обем на показателя. 

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1719,5 лв. БДС на един зает и 4,7 лв. за един отработен човекочас.

 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: