БНБ прогнозира 8,5% спад на БВП през 2020 г.

БНБ прогнозира 8,5% спад на БВП през 2020 г. Снимка: www.bnb.bg

Във втори брой на своето тримесечно издание „Икономически преглед“ Българската народна банка прогнозира, че брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще се понижи с 8,5% през 2020 г.


 

Това ще се определя главно от свиване на потреблението и на инвестициите и в по-малка степен от негативния принос на нетния износ.

Данните към 17 юни показват, че през второто тримесечие на 2020 г. следва да се очаква един от най-големите годишни спадове на БВП в България.

Поради неяснотата относно бъдещото развитие на епидемиологичната обстановка, несигурността по отношение на БВП през второто полугодие също е много голяма.

Бюджетните разходи се очаква да допринасят положително за икономическата активност чрез по-високия размер на националните и на съфинансираните от ЕС правителствени разходи и инвестиции, посочват от БНБ.

За периода 2021 – 2022 г. предвиждаме постепенно възстановяване на икономическата активност, като в края на периода реалният БВП се очаква да достигне нивото си през 2019 г., пише в анализа.

В най-голяма степен за нарастването на БВП през периода ще допринасят частното потребление и износът на стоки, както и допусканият растеж на публичните инвестиции.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: