С новите промени в закона се улеснява строежът на оранжерии

С новите промени в закона се улеснява строежът на оранжерии Снимка: pixabay

По този начин ще отпаднат част от административните разходи за земеделските стопани

С новите промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), приети на второ четене в парламента на 27 януари, се облекчава административната тежест при проектирането и изграждането на оранжерии.

Промяната е регламентирана в чл. 147 от ЗУТ със създаването на точка 17. Според нея отпада изискването за одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж на оранжерии с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м включително, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни сгради и постройки.

Също така се създава Единен публичен регистър по устройство на територията, който ще бъде достъпен на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Регистърът ще обединява сега съществуващите регистри в сектора, поддържани от МРРБ, ДНСК, областните управители, общинските и районните администрации. В него ще се публикуват разрешения за преместваеми обекти, разрешения за устройствени планове и строеж, технически паспорти на строежите, актове за въвеждане в експлоатация и др. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: