Пътуванията на български граждани в чужбина са намалели с близо 50%

Пътуванията на български граждани в чужбина са намалели с близо 50% Снимка: bigstockphoto.com

НСИ публикува данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България през декември 2020 г.

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 269,4 хил., или с 49,1% под регистрираните през декември 2019 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ) (фиг. 1).

Фиг. 1. Пътувания на български граждани в чужбина по месеци

През декември 2020 г. посещенията на чужденци в България са 246,9 хил., или с 63,3% по-малко в сравнение с декември 2019 година (фиг. 2). Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ (с 88,7%), „служебни“ (с 63,9%) и „други“, вкл. гостувания и транзитни преминавания (с 44,2%). Транзитните преминавания през страната са 54,3% (134,1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Фиг. 2. Посещения на чужденци в България по месеци

От общия брой чужденци, посетили България през декември 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 36,5%, или със 75,8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад и в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“  намаляват с 45,9%.

През декември 2020 г. относителният дял на посещенията по цели, е както следва: с други цели - 71,3%, със служебна цел - 17,9% и с цел почивка и екскурзия - 10,8% (фиг. 3).

Фиг. 3. Структура на посещенията на чужди граждани в България по цели през декември 2020 година

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: