По нова мярка се отпускат 129 млн. лв. от ОПРР за борба с COVID-19

По нова мярка се отпускат 129 млн. лв. от ОПРР за борба с COVID-19 Снимка: mrrb.government.bg

Над 129 млн. лв. чрез ОП „Региони в растеж“ за борба с COVID-19 и възстановяване и устойчивост на здравната система при пандемични кризи

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще предостави 129,3 млн. лв. чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за борба с разпространението на COVID-19 в страната и за създаване на устойчивост на здравната система при работа в условия на пандемични кризи, съобщиха от пресслужбата на министерството.

Средствата се осигуряват от общия финансов ресурс, определен за България, по новия инструмент на ЕС – REACT-EU, като за целта в ОПРР се създава нова приоритетна ос - 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“. 

Решението бе взето на онлайн заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма, председателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган Деница Николова. Участие взеха и Рейчъл Бюмонт – заместник-началник на отдела за България, Хърватия и Словения в Европейската комисия, и Йо Говаертс от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в ЕК.

Със средствата ще се финансират проекти на Министерството на здравеопазването, което като бенефициент ще работи в партньорство с общините или общинските лечебни заведения за прилагането на адекватни мерки в условията на извънредна епидемична обстановка. Сред проектите, които ще се подкрепят, са разкриване на сектори за лечение на коронавирус с нужното медицинско и болнично оборудване. „Целта ни е да постигнем цялостно и пълно модернизиране на звената за лечение на пациентите с COVID-19“, посочи зам.-министър Николова. 

По новата приоритетна ос ще се финансират и мерки за повишаване на капацитета на центровете за трансфузионна хематология в София и Варна за диагностика на COVID-19. Освен тестове за коронавирус в двата центъра ще се доставят уреди за извличане на кръвна плазма, която се ползва за лечение на заболели от вируса.

През м. г. МРРБ пренасочи 40,4 млн. лв. от ОПРР към Министерството на здравеопазването за осигуряване на най-необходимото медицинско оборудване и консумативи за борба с коронавируса в страната.

На заседанието зам.-министър Николова представи и информация за напредъка и актуалното състояние на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Към днешна дата програмата е изпълнена на 97,4%, договорени са проекти за над 100% от общия бюджет, който е 3,1 млрд. лв., 62% са разплатените средства, а потвърдените и изплатени средства от страна на ЕК са 43%.

Само за миналата година в условията на пандемия са сключени 126 договора за 400 млн. лв. „Програмата се изпълнява с ускорени темпове, няма никакви рискове от загуба на средства или неизпълнение на договорите“, посочи зам.-министър Николова. Въведено е и 100% електронно обслужване от страна на управляващия орган, което максимално улеснява бенефициентите.

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: