Евродиректива ще улесни производството на ток за собствени нужди

Евродиректива ще улесни производството на ток за собствени нужди

България все още не е ратифицирала документа

От началото на 2021 г. влиза в сила евродиректива, която трябва да улесни хората при производството на електричество за собствени нужди, съобщава БНР. Директивата предвижда освобождаване на самостоятелното произвеждане и потребление на електричество от наказателни такси и данъци. Промените биха намалили и бюрократичното бреме, което съпътства инсталирането на системи за производство на възобновяема енергия в българските домове в момента. 

България не е ратифицирала документа, но има време до средата на годината да го направи, каза Балин Балинов от „Грийнпийс“- България, който е координатор на кампанията „Енергийни решения“. „Има достатъчно хора, които искат да произвеждат енергия за собствени нужди. Когато процедурите са сложни и попиташ някого, който го е направил и той ти каже: „Не се занимавай с това нещо, голяма разправия е“, това естествено въздейства и хората по-скоро остават в състоянието, в което са в момента - на пасивни потребители, на хора, които често не са доволни от сметките си, но няма какво да направят“, каза той. 

Перспективата е залегнала в концепцията за енергийни граждани, която Европейският съюз подкрепя като възможност за постигане на енергийна независимост и въвеждане на ВЕИ. В обединяващото понятие "енергийни граждани" могат да се включат както физически лица, така и нестопански организации, публични организации и малки предприятия. 

Според изследване на CE Delft, до 2050 г. половината от гражданите на ЕС  могат да произвеждат своето електричество и да посрещнат 45% от търсенето на електроенергия. 

Прогнозните данни за България са, че 1 от всеки 7 българи би могъл да произвежда електроенергията, която използва, и така да бъдат задоволени 26% от количеството, необходимо за страната. Спецификата на енергийния пазар дълго време предполагаше, че той се доминира от естествените монополи. Напредъкът в технологиите и либерализирането на енергийния пазар направиха възможно включването на множество по-малки участници в производството на електроенергия за собствени нужди, като количествата в повече ще могат и да се продават. 

Все още обаче най-малките производители срещат огромни проблеми с нормативната база. Облекчаването на режима ще има екологичен, социален и икономически аспект. Той ще създаде възможност разходите за електроенергия да бъдат намалени значително, а вместо енергийни помощи под формата на дърва и въглища, домакинствата ще могат да кандидатстват за инсталиране на соларни или вятърни инсталации. Така инвестицията в мощност, която представлява дългосрочно решение, ще бъде еднократна и ще стимулира икономическата самостоятелност.