Създадена е първата у нас онлайн платформа за търговско финансиране

Създадена е първата у нас онлайн платформа за търговско финансиране Снимка: ОББ

Напълно дистанционно може да се обменят както едностранно, така и двустранно подписани документи с банката (договори, анекси, допълнителни споразумения)

Иновативната интернет базирана платформа ОББ Портал „Търговско финансиране“ дава възможност за онлайн издаване на банкови гаранции, акредитиви и инкаса на бизнес клиенти на банката.

Чрез нея изцяло онлайн клиентите на банката от бизнес сегментите могат да подават нареждания за акредитиви, банкови гаранции, инкаса и други инструкции във връзка с документарни операции, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ОББ първа на българския банков пазар предлага подобно решение на корпоративните си клиенти, за да се оптимизират процесите на търговското финансиране, познати като времеемки и свързани с физически обмен на документи. Порталът е съвместима с eIDAS платформа, чийто интуитивен дизайн улеснява бързото попълване и изпращане на нареждания, молби и други документи за банкови гаранции, акредитиви, документарни инкаса. Клиентите на ОББ могат да качват съпътстващите транзакциите документи (копия на договори, проформа фактури, съгласувани текстове на банкови гаранции и акредитиви) или да използват портала като комуникационен канал с отговорните експерти на банката по търговско финансиране.

Достъп до портала имат всички бизнес клиенти на ОББ, които използват електронно банкиране. За да бъде гарантирана сигурността на клиентите, разработените електронни нареждания са в пълно съответствие с актуалните правила на Международната търговска палата в Париж и международните SWIFT стандарти. ОББ Портал „Търговско финансиране“ е напълно защитен чрез системите за сигурност на ОББ и постъпващата информация се пази строго поверително съгласно законовите изисквания. 

ОББ Портал „Търговско финансиране“ е част от цялостната концепция за дигитални решения за бизнеса, разработени от ОББ. От края на месец октомври банката въведе и процес за дигитално подписване с КЕП на документи, свързани с кредити на бизнес клиенти от МСП и Корпоративен сегмент. Процесът позволява напълно дистанционен обмен както на едностранно подписани от бизнес клиентите документи (искания, декларации и др.), така и двустранно подписани документи с банката (договори, анекси, допълнителни споразумения).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: