ОББ стартира гаранционна програма JEREMIE Търговско финансиране COVID-19

ОББ стартира гаранционна програма JEREMIE Търговско финансиране COVID-19 Снимка: ОББ

170 милиона евро ще бъдат отпуснати за подкрепа на малки, средни и малки междинни предприятия

След успешното стартиране на програма COSME COVID-19 и InnovFin COVID-19 Обединена българска банка (ОББ) започва предлагането и на новата гаранционна програма JEREMIE Търговско финансиране COVID-19. Споразумението между банката и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) ще гарантира транзакции, отпуснати за финансиране на малки, средни и малки междинни предприятия (с персонал до 499 души) на стойност 170 млн. евро.

Новата програма предоставя възможност за частично обезпечаване на предоставяни от ОББ банкови гаранции, акредитиви, общи лимити за оборотни средства и издаване на банкови гаранции и/или акредитиви, кредити за оборотни средства, включително овърдрафти и сделки по търговски вземания (факторинг) в евро, лева и щатски долари, отпуснати до 31.03.2023 г. със срок до 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2025 г.

Максималният размер на ниво сделка е 3 млн. евро за МСП и 1,875 млрд. евро за малки и междинни предприятия, като програмата ще гарантира 80% от размера на кредита. С JEREMIE Търговско финансиране COVID-19 ОББ предлага финансиране при преференциални ценови условия и облекчени изисквания за обезпеченост до 50% от размера на кредита по дисконтирана стойност. 

Програмата дава възможност за рефинансиране на до 30% от размера на кредита, като сделката не трябва да бъде гарантирана с друг финансов инструмент от ЕИФ. Това прави програмата отличаваща се в сравнение с предлаганите към момента финансови инструменти на Европейския инвестиционен фонд. 

Параметрите по схемата ще се прилагат до 31.03.2023 г. без формални изисквания за доказване на влиянето на COVID-19 върху кандидатстващите предприятия.

JEREMIE е инициатива на Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд, която представлява абревиатура от „Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия”. Програмата е изцяло насочена към финансиране и подкрепа на българските фирми, като основната й цел е развитието на малки и средни предприятия.