Два пъти повече кредитоискатели ще поискат отсрочка от банките

Два пъти повече кредитоискатели ще поискат отсрочка от банките Снимка: pixabay,com

Данните са сравнени с проучване на финансов пътеводител от май 2020 година

Анкетно проучване на финансовия пътеводител “Моите пари“ изследва намеренията на българските граждани да се възползват от кредитната ваканция, която банките ще подновят по препоръка на Европейския банков орган (ЕБО). В анкетата са участвали 267 души, 63% от които работят на трудов договор, а малко над половината (57%) са жени. Въпросите са задавани в периода 4 - 8 декември 2020 г. на посетители на едноименния сайт. 

Една трета (33%) от запитаните са отговорили, че имат кредити, но нямат нужда от отсрочка. 30% обаче ще се възползват от дадената възможност. 

Съпоставено с данните от проучването, проведено през май, се наблюдава почти двойно нарастване на анкетираните, които възнамеряват да поискат отсрочване на задължения (от 17% на 30%). Незначително намалява делът на онези, които имат кредити, но не изпитват необходимост от отсрочване към момента (от 39% през май на 33% през декември).
На въпроса “Ползвали ли сте вече възможността за разсрочване на кредити?“ повече от половината (55%) от анкетираните заявяват, че вече са го правили, а 31% отговарят, че не са имали нужда до момента. 15% не  са получили одобрение.
И през декември най-висок се запазва делът на длъжниците, които ще искат отсрочка по потребителски кредит (64% през декември и 60% през май). Потребителските кредити продължават да бъдат предпочитани при свързано с тях отсрочване. На следващо място се подреждат кредитни карти (9%) и жилищни заеми (8%).
Вариантът за пълно отсрочване (на лихва и главница едновременно) се запазва като предпочитан вариант за отлагане на плащането (74%), като не се забелязва промяна, спрямо данните от месец май.
В отговор на въпроса “Какъв срок на отсрочване бихте желали да ползвате?“, 67% ще поискат отсрочване за срок от 6 месеца, а 33% - за 3 месеца.
При анализ на отговора на въпроса “Каква е сумата на всички месечни задължения, които възнамерявате да разсрочите?“, могат да се обособят две групи:

  • едната от тях (21%) отговарят, че възнамеряват да искат отсрочка за суми над 900 лв. (сумарно за всички месечни задължения)
  • втората група съставлява 20% от отговорилите, които ще поискат отсрочка на месечни задължения между 200 и 300 лв.

 

Преобладаващите очаквания на анкетираните са, че доходите/приходите им ще се понижат с около 20% с второто частично затваряне на икономиката през декември. По този начин отговарят 39%, а други 33% са на мнение, че тези действия на правителството срещу разпространението на COVID-19 няма да им се отразят по никакъв начин. 19% споделят сериозни притеснения, че бизнесът и доходите им са застрашени сериозно. Едва 6% от анкетираните изразяват позитивизъм, споделяйки, че очакват по-голям обем работа, съответно приходи.
На въпроса “Считате ли отсрочването на кредити за ефективна мярка в подкрепа на бизнеса и физическите лица?“преобладаващата част от анкетираните (56%) считат мерките на ЕБО, свързани с отсрочване на задължения към банки, за ефективна мярка, защото облекчава за известен период от време длъжниците, освобождавайки ги от плащане за определен срок. 19% считат тази мярка за неефективна, защото при отсрочване заемите се оскъпяват.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: