Бързите кредити за бизнеса се увеличиха с 24,5% за година

Бързите кредити за бизнеса се увеличиха с 24,5% за година Снимка: unsplash.com

Потребителските заеми са почти 94% от кредитите за домакинствата

Към края на септември 2020 г. отпуснатите заеми от т. нар. фирми за бързи кредити (или дружества, специализирани в кредитиране, както ги нарича официалната статистика), са 2,994 млрд. лв. (2,7% от БВП).  Година по-рано са малко повече - с 0,4%.

Най-много са заемите със срок на изплащане над 5 години – почти половината от всички вземания (46% в края на септември 2020 г. и 44,7% година по-рано), на обща стойност 1,376 млрд. лв. За 12 месеца те се увеличават с 10,8% (13,2 млн. лв.) спрямо края на септември 2019 г. Всеобщото впечатление е, че “бързите“ кредити са предимно краткосрочни, но статистиката сочи, че това не е така. Напротив, заемите с матуритет до 1 година са едва 638,4 млн. лв. и представляват най-малък дял в общия обем отпуснати кредити. Освен това те нарастват най-бавно – едва с 3,5% годишно – точно три пъти по-бавно, отколкото заемите над 5 години. 

Някъде по средата са кредитите с матуритет над 1 до 5 години. В края на третото тримесечие на 2020 г. тези вземания са 756,7 млн. лева. Те се увеличават с 4,8% (34,8 млн. лв.) на годишна база и с 0,7% (5,6 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2020 г.

Към края на септември 2020 г. размерът на необслужваните кредити е 222,6 млн. лева. Те се увеличават с 14,3% (27,9 млн. лева) в сравнение с края на септември 2019 г. и с 3,4% (7,3 млн. лева) спрямо края на юни 2020 г.

В края на септември вземанията по кредити от домакинствата нарастват на годишна база с 3,8% до 2,290 млрд. лева. Всеизвестна истина е, че към съответните дружества се обръщат за кредити предимно граждани. Статистиката го потвърждава - относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити е 80,3% в края на септември 2019 г., но намалява до 77,4% в края на същия месец на 2020 г. 

Отпуснатите заеми за бизнеса са 585 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2020 г. За разлика от заемите за домакинствата обаче те се увеличават с 24,4% в сравнение със септември 2019 г.

Относителният им дял в общия размер на кредитите нараства от 17,1% в края на септември 2019 г. до 19,8% в края на същия месец на 2020 г. 

В структурата на кредитите за домакинствата преобладават потребителските заеми, които са 2,168 млрд. лв. Те се увеличават с 4,7% (97,3 млн. лв.) на годишна база и с 1,3% (26,9 млн. лв.) спрямо края на юни 2020 г.

Те заемат най-голям относителен дял в общия размер на вземанията по кредити от граждани, който нараства от 93,9% към края на септември 2019 г. до 94,7% към края на същия месец на 2020 г. 

Размерът на жилищните кредити в края на третото тримесечие на 2020 г. е 33,9 млн. лв., те нарастват с 10,6% (3,3 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2019 г. и с 3,8% (1,2 млн. лева) спрямо юни 2020 г. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор "Домакинства" и НТООД нараства от 1,4% в края на септември 2019 г. до 1,5% в края на същия месец на 2020 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: