Парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергетиката

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергетиката

Промените касаят сделките за закупуване на студен резерв, производителите на електроенергия от възобновяеми източници и либерализацията на електроенергийния пазар.


Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за енергетиката, съобщава БТА. Законопроектът е предложен от Валентин Николов от ГЕРБ и група народни представители. 

Част от промените са насочени към продължаване на либерализацията на електроенергийния пазар на едро, се посочва в доклада на Комисията по енергетика. 
Предвижда се производителите с обща инсталирана мощност от 500 киловата до 1 мегават да предлагат електроенергията си на свободния пазар. 

Друга промяна е свързана с премахването на задължението за 5-процентна вноска върху приходите на производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници от 1 януари 2021 г. Целта е стимулиране на производството на зелена енергия чрез регламентиране на мерки за насърчаване производството на електроенергия от възобновяеми източници. Промяната е във връзка с изпълнението на ангажиментите на България, като страна-членка на Европейския съюз, по поставената обща цел за постигане на пълна въглеродна неутралност до 2050 г. (т.нар. Зелена сделка). В частност тя ще допринесе за постигане на отредения за страната ни дял за производство на електрическата енергия от възобновяеми източници в общото енергийно потребление в страната. 

Промените предвиждат и отпадане на сделките за закупуване на студен резерв. Това ще бъде постигнато чрез сключването на сделки на конкурентен принцип за закупуване на разполагаемост за допълнителни услуги. Промените привеждат закона в съответствие с регламента, като изрично предвиждат, че операторът осигурява необходимите резерви чрез сключване на договори за допълнителни услуги на пазарен принцип - след проведен търг. 

Премахването на сделките за закупуване на разполагаемост за студен резерв представлява още една стъпка към въвеждане на механизъм за осигуряване на капацитет, посочват вносителите. Предлаганата промяна цели уреждане на пазарните отношения в преходния период преди пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро и създаване на предвидима среда за всички пазарни участници. 

Според опозицията, докато не бъде решен въпросът с т.нар. американски централи, не може да се говори за либерализация на пазара. Таско Ерменков от БСП заяви, че групата ще се въздържи от подкрепа, и подчерта, че политиката на страната по отношение на студения резерв е небалансирана и непоследователна.

Още по темата във

facebook