Ще можем да договаряме по-ниски глоби с КАТ и НАП

Ще можем да договаряме по-ниски глоби с КАТ и НАП

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за административните нарушения и наказания.

Гражданите вече ще могат да договарят по-ниски глоби с КАТ, НАП и други контролни институции при първо нарушение и когато не са извършили престъпление. Това решиха днес (24 септември) депутатите, които приеха на първо четене промени в Закона за административните нарушения и наказания.

В закона беше записано, че гражданите, получили наказателни постановления за нарушения, ще могат да сключват споразумения с институциите, които ги издават, и да договарят по-ниски глоби. Споразумението ще може да се предлага от самия нарушител в 14-дневен срок от връчването на акта, но при няколко условия: нарушението да не е повторно; да не е в едногодишен срок от влизането в сила на вече наложен на прегрешилия акт, да не става въпрос за престъпление и признанията, направени от нарушителя при предложението за споразумение, да се припокриват със събраните доказателства.

При сключване на споразумение глобата или имуществената санкция могат да са до 70% от минимума или от абсолютния размер, предвиден за извършеното нарушение. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му, а ако с него се налага глоба - от датата на плащането ѝ. Нарушителят приема да се издължи в 14-дневен срок, но ако не плати, наказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато и издава наказателно постановление, без да може да ползва като доказателства направените по-рано признания за вина от нарушителя.

Вместо 7, гражданинът вече ще има 14 дни за оспорване на наказателните постановления и другите подлежащи на оспорване актове на наказващия орган. Удължаването се прави, за да се даде възможност на гражданите да организират ефективно защитата си.

Пълнолетни и непълнолетни граждани вече ще са еднакво административно наказателно отговорни при маловажен случай на нарушение. Те ще се освобождават от административно наказателна отговорност с писмено предупреждение от наказващия орган.

Изрично се предвижда да не могат да бъдат освобождавани от административно наказателна отговорност с предупреждение лица, извършили нарушения, свързани с безопасността на движението за всички видове транспорт, извършени след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, тъй като обществената опасност на подобни нарушения е твърде висока.
Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: