32% от българите одобряват мерките на правителството срещу COVID-19

32% от българите одобряват мерките на правителството срещу COVID-19

На обратното мнение са 64% от тях.

Това показват данни от третото социологическо проучване тази година за възгледите на гражданите относно кризата с коронавируса и ЕС.

Около половината от респондентите на европейско ниво (49%) заявяват, че са доволни от мерките, които са предприели техните правителства до този момент, като в същото време подобен дял (48%) определят мерките като незадоволителни.

В условията на втора вълна от коронавирус две трети от европейските граждани призовават за повече компетенции на ЕС и за бюджет с достатъчно средства за справяне с кризата.
Въпреки че 50% от европейците отново изпитват „несигурност“ като ключово емоционално състояние поради негативното икономическо въздействие на пандемията, анкетата показва, че повече хора имат положително мнение за ЕС в сравнение с пролетта.

В България делът на респондентите, които усещат несигурност, е под средния за ЕС - 38%, докато 42% от тях, дял, много над средния за ЕС, изразяват надежда за подобряване на ситуацията.

С нарастващия брой граждани на ЕС, които се чувстват несигурни за своето бъдеще, две трети от анкетираните (66%) са съгласни, че ЕС трябва да има повече компетенции за справяне с пандемията.

В България 70% от запитаните са съгласни с това твърдение. Също така мнозинството от анкетираните в целия ЕС (54%) смятат, че Съюзът трябва да разполага с повече финансови средства за справяне с последиците от пандемията. 51% от българските респонденти споделят същото мнение.

За гражданите на ЕС е от изключителна важност средствата от ЕС да бъдат разпределени единствено за онези държави членки, които имат функционираща съдебна система и стабилно зачитане на общите европейски демократични ценности.

Повече от три четвърти от анкетираните (77%) са съгласни, че ЕС трябва да предоставя средства на държави членки само при условие че правителството им прилага върховенството на закона и демократичните принципи.

Българските респонденти отразяват същото мнение и дори го надвишават с един процентен пункт - 78% от тях подкрепят това виждане.