Първата в света застраховка, включваща критерии за устойчиво развитие

Първата в света застраховка, включваща критерии за устойчиво развитие Снимка: pixabay

Световната енергийна компания Enel стартира първата в света иновационна застрахователна програма, обвързана с целите на устойчивото развитие на ООН

В рамките на подновяване на застрахователната програма за 2020 - 2021 г. на Enel и Enel Insurance N. V., каптивната застрахователна компания на Групата Enel създададе Програма за застраховане на имущество от всички рискове, с обвързването им към целите на устойчивото развитие (ЦУР). Това е първата застрахователна програма в света, която включва критериите за устойчиво развитие, в дадения случай - целите за устойчиво развитие на ООН, които се подкрепят от Enel и са цели и на собствената бизнес стратегия на Групата.

Става дума за индикатора ЦУР 7 "Достъпна и чиста енергия", за чието постигане работи Групата Enel, която е световна енергийна компания, включваща 32 държави. Тя си постави за цел до края на 2021 г. да увеличи дяла на възобновяемите енергийни източници до 55% от общата инсталирана мощност. Размерът на застрахователната премия е обвързан с този показател. Сертифицирането на постигнатия резултат ще се извършва от независим консултант.

"Стартирането на първата в света програма за застраховане, обвързана с целите на устойчивото развитие, е доказателство за работата на Enel за пълното интегриране на устойчивостта във всички наши бизнес-стратегии и видове дейности, както и на нарастващия интерес на света на финансите, а сега и на застраховането, към устойчиви финансови продукти.", каза Алберто Де Паоли, финансов директор на Enel. "Съществува ясна връзка между устойчивото развитие и създаването на стойност, защото като инвестират в екологично и социално отговорни проекти, компаниите могат да увеличат печалбата и да намалят рисковете, допринасяйки същевременно за постигането на ЦУР. Уверени сме, че компаниите все по-често  ще прилагат този модел, ориентирайки дейността си към глобална стратегия, която при вземането на бизнес решения поставя устойчивостта на първо място."

Иновативната застрахователна програма стана възможна благодарение на подкрепата на брокера Marsh и застрахователните компании Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), AXA XL, Generali Global Corporate & Commercial Italia и Mapfre, които въпреки стагнацията на пазарните условия, успяха да признаят и да разберат значението на ролята си на пионери дори и в този сектор, потвърждавайки по този начин стойността на стратегията на Групата Enel, чиято неразделна част е устойчивото развитие.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: