От петък, 22 май, децата могат да посещават детски градини и ясли

От петък, 22 май, децата могат да посещават детски градини и ясли Снимка: pixabay.com

Разрешено е, но не е препоръчително.

Със Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г., която отменя Заповед № РД-01-268 от 15.05.2020 г., Министерството на здравеопазването даде зелена светлина на всички детски градини и ясли да отворят отново вратите си този петък, като разпореди кметовете на общините да създадат организация за работа на яслите и детските градини на територията на страната в периода 22 май – 1 юни. Те трябва да се съобразят както с въведените противоепидемични мерки, така и с указанията на министъра на образованието и науката. 

Очаква се в първия ден да възобновят работата си предимно частните градини, а от другата седмица да се включат и общинските такива. Препоръчва се в края на всяка седмица да се прави заявка от родителите за присъствие на децата им следващата седмица, за да се улесни работата по планирането на дейността на всяка градина или ясла. 

Според проучване на МОН, 38% от родителите са изразили желание и готовност да пуснат децата си на градина, а 30 на сто от запитаните се двоумели и изчаквали допълнителна информация за планираните мерки. Посещенията на детска градина или ясла ще са по желание на родителите, а не задължителни. Отсъствието от детска градина няма да доведе до спиране на социални помощи.  

Въпреки нашумелия дебат в медиите за ограничение на броя на деца в една група, такава мярка не е предвидена. Общото очакване е, че броят на децата ще е малък. В допълнение министър Ананиев и министър Вълчев не препоръчват посещението в детска градина или ясла, освен ако не е абсолютно наложително.   

Ще се следи изпълнението на противоепидемичните мерки като постоянна дезинфекция на помещенията, предпазни маски, шлемове и ръкавици за персонала и родителите. В първия ден ще се премери температурата на всички деца, но след това се очаква родителите да го правят вкъщи, преди да пристигнат в градината 

От децата няма да се изисква контактна бележка от личния лекар, но от родителите ще се очаква да попълнят декларация за информираност с условията на градината и да дадат писменото си съгласие децата им да посещават съответното детско заведение.