1,178 млрд. евро за България от Механизма за справедлив преход

1,178 млрд. евро за България от Механизма за справедлив преход

За финансиране са предвидени областите, засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика.

Страната ни ще разполага с 1,178 млрд. евро от Механизма за справедлив преход (МСП) на ЕК за финансиране на проекти в областите на страната, засегнати от изпълнението на Зелената европейска сделка за намаляване на вредните емисии и прехода към неутрална по отношение на климата икономика. Към тези средства се предвижда и възможност за допълващо кредитно финансиране на национално ниво за изпълнение на различни мерки.

 

Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на ОПРР Деница Николова на онлайн дискусия  „Energy Managers' Forum - Регионални планове за справедлив преход“.

 

Николова отбеляза, че Фондът е ключов инструмент, гарантиращ, че преходът към неутрална по отношение на климата икономика се осъществява по справедлив начин в държавите членки. Той ще финансира региони на ниво NUTS 3 (области) или части от тях на база териториални планове за справедлив преход, които ще се одобряват от ЕК и ще са обвързани с националните планове за енергетика и климат. Плановете ще станат елемент от Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2020-2027 г. като отделен приоритет.

 

Към момента е възложено изготвянето на 3 плана за българските области, в които основната промишленост е добив на въглища и производството на електроенергия от тях. Подготвят се стъпките и за изготвянето на териториални планове за още 5 области в страната.

 

Планът за всеки регион следва да представя социалните, икономическите и екологичните предизвикателства и да идентифицира нуждите от икономическа диверсификация, преквалификация и възстановяване на околната среда при отчитане на спецификите. Изготвянето и прилагането им предвижда активното участие на местните, регионалните и националните заинтересовани страни на принципа „от долу на горе“ и ще включват ясни акценти и мерки, водещи до развитие на територията, нейната социална, икономическа и енергийна трансформация.

 

„Териториалните планове ще са основен акцент по отношение на стратегическото планиране на средствата, с които ще разполагаме. Целта е да дадем възможности за всички територии, които са засегнати, ще намерим и подходящите финансови механизми, с които да стимулираме и бизнеса, за да допринесе и той за постигане на целите“, отбеляза зам.-министър Николова. 

 

Деница Николова посочи още, че друга ключова мярка, която МРРБ ще изпълнява, е Националният план за възстановяване и устойчивост с ресурс от над 3 млрд. лв. за постигане на  дългосрочна визия и реформа в изпълнението на политики за енергийна ефективност във всички аспекти – жилищни, обществени и индустриални сгради, подмяна на улично осветление и др.

 

„Тези два важни инструмента ще допринесат значително за провеждането на регионална политика, фокусирана върху територията и нейната специфика, и трансформиране на икономиката в посока нисковъглеродни икономически дейности, опазване на околната среда и приноса на страната ни за зелената сделка“, коментира още Николова.

 

 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: