АИКБ предлага конкретни мерки за борба със сивата икономика

АИКБ предлага конкретни мерки за борба със сивата икономика

Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика обсъди 51 мерки за ограничаване и противодействие на недекларираната заетост

Те са изготвени с представители на НАП, НОИ, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, работодатели и работници от браншове с висока уязвимост към сиви практики.

 

„В последните две десетилетия Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е един от основните двигатели при търсенето на подходящи мерки, с които да бъдат ограничени сивите практики. Това е и целта на проекта  „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост посочи Васил Велев, председател на Управителния съвет на АИКБ.

 

Предложенията са структурирани в три големи групи, а именно: създаване на нормативни и административни предпоставки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, повишаване степента на спазване на трудовото и осигурителното законодателство и повишаване на данъчната дисциплина като цяло.

 

Част от най-важните мерки са: осъвременяване на трудовото и осигурителното законодателство и повишаване капацитета на компетентните органи за извършване на качествени и ефективни инспекции.

 

Сред другите значими мерки попадат още стимулиране на работодателите за спазване на трудовото и осигурителното законодателство, в това число данъчни облекчения, както и адекватни и по-строги санкции за нарушителите. От изключително значение ще бъде и повишаването на информираността на населението, работодателите и работниците за вредите от сивите практики и недекларираната заетост и изграждане на нетърпимост към тях.

 

Стартирано е и изготвянето на Карта на недекларираната заетост, която ще бъде представена в окончателния си вариант в началото на следващата година. 

 

За работодателите най-често недекларираната заетост се среща в сектори като „Търговия и ремонт на автомобили“, „Култура, спорт и развлечения“, „Административни и спомагателни дейности“, „Селско стопанство“ и „Строителство“.

 

 

На снимката: Д-р Милена Ангелова и Васил Велев, председател на Управителния съвет на АИКБ

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: