АИКБ: Бизнесът да запази правото да е иновативен при привличане на оскъдни кадри

АИКБ: Бизнесът да запази правото да е иновативен при привличане на оскъдни кадри Снимка: pixabay.com

ЕК организира обсъждане на Европейския стълб на социалните права. Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи къде могат да се проявят проблеми у нас.

Европейската комисия организира обсъждане на бъдещия План за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права. 

В дискусията, в рамките на серия консултации на Никола Шмит, европейския комисар с ресор „Работни места и социални права“, участие взеха и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, председателят на КНСБ Пламен Димитров, както и представители на граждански организации.


Ние сме активно ангажирани с реалното изпълнение на всички елементи на Европейския стълб на социалните права, заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Българските работодатели са ангажирани по убеждение с ефективното изпълнение на Европейския стълб на социалните права (Стълба) от 2017 г. 
Те подкрепиха подхода, възприет при прилагането на Стълба чрез законодателни и незаконодателни мерки, чрез специални мерки за финансиране и в рамките на Европейския семестър, подчертават от АИКБ.

„По отношение на текущата инициатива на Комисията, насочена към изпълнението на Стълба чрез изработването на специален план за действие, ние – българските работодатели, подкрепяме последователен, подробен и балансиран подход", казват от Асоциацията на индустриалния капитал. „Той е основан на оценка на постиженията във всички области и насочен към справяне с отрицателните ефекти от разпространението на COVID-19 и към възстановяване на устойчивостта и икономическия растеж. Ние приветстваме инициираната широка дискусия от Комисията с всички държави членки чрез Европейския семестър."

От Асоциацията на индустриалния капитал в България подчертаха няколко важни съображения:

1. Чрез европейски организации – BusinessEurope, CEEP, SMEUnited и Европалати, българската асоциация подкрепя изразените вече от тях становища, че „стремежът към директива за минималната работна заплата (МРЗ) може да бъде начин за заобикаляне на договорите и ще представлява намеса в националните компетенции". 

2. Директивата за командироване на работниците „вече показа множество недостатъци и следва да бъде преразгледана, както и целият Пакет мобилност".

3. Новата инициатива за прозрачност на заплащането не трябва да застрашава правото на бизнеса да бъде иновативен при привличането и задържането на все по-оскъдните човешки ресурси.

По осите на Стълба:

4. Равни възможности и достъп до пазара на труда – от АИКБ виждат „потребност от повече гаранции на европейско равнище за улеснен достъп до европейския пазар на труда на квалифицирани граждани на трети страни и подкрепа за предотвратяването на изтичането на мозъци – специално от страните от Централна и Източна Европа". 

5. България ще има сериозни трудности при осъществяването на всяка цел над обявените първоначално 40% (които в момента се движат към 55%) за намаляване на въглеродните емисии, алармират от асоциацията. „Причината е, че нашата икономика е силно енергийно интензивна и твърде зависима от енергия от изкопаеми горива. Предвид на вече платената от България цена, за да се присъедини към ЕС – със затварянето на ядрени енергийни мощности, ние се нуждаем от повече подкрепа, ако целта бъде повишена. Включително и от административна подкрепа от страна на ЕК за прекратяването на непазарни енергийни договори."    

6. „Ние сме решени и активно ангажирани с реалното изпълнение на всички елементи на Стълба с нашите партньори – синдикатите", заявяват от АИКБ. 

7. Планът за действие по изпълнението на Стълба следва да бъде, в идеалния случай, управляван, изпълняван и наблюдаван в рамката на Европейския семестър и националните програми за реформи, тъй като те са доказано ефективен и действен инструмент, подчертават от асоциацията.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: