Ще изчезнат ли парите в брой

Ще изчезнат ли парите в брой Снимка: https://pixabay.com/

С нарастващото използване на технологични инструменти си задаваме един важен въпрос: на път ли сме към глобална парична дигитализация?

За да се олекоти адаптацията към технологиите и най-вече по отношение на транзакциите, трябва да се предложат стимули, които да облагодетелстват и насърчават използването на тeзи иновации. Това е задача на всички участващи, както на властите и компаниите, така и на обществото.

Социалната еволюция е в период на адаптация; през последните месеци баха направени големи крачки. Използването на технологични инструменти става все по-голямо и вероятно сме на път към глобалната парична дигитализация.

Ако се върнем няколко десетилетия назад, беше немислимо да обясним или разберем електронната търговия, да можем да превеждаме каквато и да е сума, без да се налага да ходим до банков клон, и дори да плащаме с мобилния си телефон, използвайки QR кодове.

Видяхме големите усилия, които Banco de México положи с прилагането на CoDi, но стратегията за разпространение не даде очакваните резултати. Трябва да се спомене, че тази технология се прилага в Китай от няколко години с голям успех, но реално ние много изоставаме в тази област.

Намаляващото използване на парите в брой може да бъде от обществена полза. Трябва да разгледаме множеството променливи, които биха довели до усложнения по отношение на заетостта. Както частните, така и публичните институции ще трябва да намерят начин да се адаптират, без да засягат работата на всички, участващи в създаването, транспортирането, сигурността и експлоатацията, които включва боравенето с физически пари.

Технологиите са проникнали във всека част от живота ни, включително и при боравенето с финанси. Има няколко фактора, които трябва да се вземат предвид, като достъпността до различни платформи, които ускоряват този преход, високото ниво на неформална търговия и дори неспазването на данъчните задължения, тоест плащането на данъци.

Говорейки по въпроса за сигурността, „често срещаните" престъпления, така да се каже, ще бъдат сведени до минимум, но всички институции ще трябва добре да подсилят своите кибернетични устройства, за да гарантират безпроблемното осъществяване на транзакции.

За да се генерира по-добра адаптация към технологиите и преди всичко към нивата на транзакциите, трябва да се предложат стимули, които да облагодетелстват и насърчават използването на тази нова модалност. Това е задача на всички участващи, както на властите, така и на компаниите и обществото.

Като предприемачи сме в ключов момент от постигането на технологична трансформация. По определен начин трябва да насочим потребителя и да му покажем инструментите, които използваме днес, без той да изпитва несигурност.

Паричните средства няма да изчезнат в краткосрочен план, въпреки настъпващите малко по малко промени, но трябва да имаме предвид социално-икономическите слоеве и да намерим перфектната комбинация, за да не изключим нито един сектор от населението.

Предвид настоящата ситуация преоткриването и опростяването на операциите е скритата нужда на предприемаческия свят.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: