Ускоряване на дигитализацията и защо това е важно

Ускоряване на дигитализацията и защо това е важно Снимка: pixabay.com

Българският бизнес класира кибератаките като трета най-сериозна заплаха след пандемиите и здравните кризи, и наличието на ключови умения

През изминалата година компаниите ускориха дигитализацията си с изненадващи темпове. 40% от участниците в проучването на Прайсуотъпхаус Купърс (PwC) „Digital Trust Insights” твърдят, че изпреварват с две или три години плановете си за следващите пет години. 

Без значение дали говорим за бизнес процеси или дистанционна работа, фирмите разчитат все повече на технологиите. 35% от анкетираните споделят, че ускоряват автоматизацията, за да намалят разходите; 31% - въвеждат нови модерни технологии, а 29% се фокусират върху скоростта и ефективността на процесите.

Нарастващата зависимост от цифровите услуги излага компаниите на риск от все по-сериозни и комплексни кибератаки, а сигурността на дигиталната идентичност (Identity & Access Management - IAM) никога не е била по-ключова. Заради значителното нарастване на киберинцидентите през 2020 г., включително атаките с рансъмуер, киберзаплахите вече са сред основните притеснения за бизнес лидерите в световен мащаб. 47% от участниците в проучването ги посочват като основна заплаха за растежа, спрямо 33% през 2020 г.

Българските бизнес лидери класират кибератаките като трета най-сериозна заплаха (47%) след пандемиите и здравните кризи (58%) и наличието на ключови умения (51%). Много компании имат подобни проблеми, включително свързани с управлението на достъпа за служители или с привилегировани акаунти.

Въпреки че разбират важността на IAM решенията, според проучването само 29% от запитаните компании са ги внедрили. 29% казват, че са започнали процеса, а 36% са разбрали предимствата или искат да въведат такива решения в бъдеще.

Ползите от автоматизацията на услугите за управление на самоличността и достъпа

Киберзаплахите са комплексни и включват няколко вектора за атака. Тъй като привилегированите акаунти са в основата на над 80% от кибератаките, от съществено значение е тези акаунти да бъдат защитени. Това може да се случи с помощта на WFP системи - управление на привилегирован достъп. Заедно с привилегированите акаунти, неадекватно защитеният достъп на служителите (да имат повече достъп, отколкото е необходимо) е друг вектор, използван от нападателите в 27% от случаите на кибератаки. 

Изключително важно е тези права да се преглеждат периодично и мениджърите на приложения и администраторите да имат яснота за потребителските права, а не само отчети от различни приложения. Системите от IAM тип осигуряват централизация на отчитане на достъпа. Те могат да прилагат SOD (Segregation of Duties) политики, които да предотвратят неподходящ достъп, но също така имат и потенциала да намалят вътрешните измами.

Поради широкомащабното си въздействие в рамките на организацията (хора, рискове, съответствие, продажби и др.), услугите за управление на дигитална идентичност и достъп са ключови за стратегията за дигитализация и киберсигурност. Тези стратегии трябва да обхващат три важни аспекта:

Дигитално взаимодействие. За да се подобри потребителското изживяване както в рамките на организацията, така и извън нея, работната сила и клиентите трябва да бъдат удовлетворени.

От гледна точка на работната сила навременният и точен достъп до ИТ активите на организацията чрез IAM играе важна роля за повишаване на производителността и ангажираността на потребителите.

Управление на риска и заплахите. Почти всички активи на днешните организации (данни и процеси) са в цифрова среда, така че защитата на достъпа до тях е ключова. Интернет на нещата (IoT) и доставчиците на облачни услуги са на върха в списъка на „много вероятните“ киберзаплахи за 2021 г. 

Устойчивост и управление на инциденти. Подобряването на устойчивостта към кибератаките и същевременно на компетентността за бързо реагиране и разрешаване на инциденти ще помогне за поддържането на непрекъснатата и сигурна работна дейност на организациите. 

В заключение - IAM автоматизацията помага да се ускорят задачи, които преди това са извършвани предимно ръчно, например осигуряване на достъп за нови служители, защита на критичните данни на организацията от прекомерно излагане, намаляване на разходите и смекчаване на уязвимости в различни ситуации. IAM позволява на организациите не само да контролират и управляват цифрови идентичности, но и да предлагат навременен и ефективен достъп.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: