ЕП: цифровото разделение в образованието

ЕП: цифровото разделение в образованието Снимка: pixabay.com

Цифровото образование трябва да бъде реалност за всички.

Евродепутатите призоваха за преодоляване на цифровото разделение в Европа, тъй като пандемията изостри неравенствата в ЕС и затрудни достъпа на мнозина до училищно образование.

Евродепутатите изразяват съжаление за „сериозните различия“ в обучението в целия ЕС по време на ограничителните мерки, като 32% от учениците в някои държави членки не са имали никакъв достъп до образование в продължение на няколко месеца. Те се опасяват, че това ще намали бъдещите равнища на доходите за цяло едно поколение и ще окаже отрицателно въздействие върху производителността на труда и конкурентоспособността на Европейския съюз като цяло.

 

Ето защо преодоляването на цифровото разделение трябва да бъде непосредствена грижа, като Комисията от своя страна трябва да даде приоритет на инвестициите в свързаността и оборудването, по-специално в селските и отдалечените райони, както и на инструктиране и подпомагане на учителите и обучаващите да използват нови технологии.

 

Много държави все още не са подготвени в контекста на втората вълна, която сега удря Европа. Трябва да се направи повече, за да се гарантира достъп до качествено образование и обучение за всички, и затова трябва да инвестираме в образованието.

 

Изразяваме дълбоко съжаление, че Съветът предлага съкращения за програмите в подкрепа на образованието и обучението. Отново отправяме призив за утрояване на бюджета на „Еразъм+“. Насърчаваме държавите членки да увеличат значително обществените разходи за образование. Комисията трябва да даде приоритет на инвестициите в образованието в плана за възстановяване“, заяви Виктор Негреску (С&Д, Румъния) от името на комисията по култура и образование на ЕП.


 

Евродепутатите също така критикуваха липсата на координация и обмен на най-добри образователни практики по време на кризата и заявиха, че ЕС следва да бъде по-активен в координацията между държавите. Те предложиха да се осигури платформа за обмен на практики от страна на държавите членки и призоваха европейското образователно пространство да премине от „свободно виждане, основано на обширни принципи, в конкретна работна програма“.

 

Още по темата във

facebook