Преглед на пазара за управление на отпадъците

Преглед на пазара за управление на отпадъците Снимка: pixabay.com

Очакваният растеж за периода 2020 - 2027 г. е 5,5%.

Глобалният размер на пазара за управление на отпадъците беше 2080,0 млрд. долара през 2019 г. и се очаква да достигне 2339,8 млрд. долара до 2027 г., регистрирайки общ ръст от 5,5% за периода.

Управлението на отпадъците включва събирането, транспортирането и изхвърлянето на боклук, канализация и други отпадъчни продукти, преработването на твърди отпадъци и изхвърлянето на нежелани продукти и вещества по безопасен и ефективен начин.

Растежът на световния пазар се движи от активни държавни мерки за намаляване на незаконното изхвърляне на отпадъци. В допълнение нарастването на населението и увеличаването на глобализацията доведоха до увеличаване на общия обем на отпадъците в световен мащаб. През 2012 г. градското население е произвело около 1,3 милиарда тона твърди битови отпадъци (ТБО), което се очаква да нарасне до 2,2 милиарда тона до 2025 г. 

Освен това увеличаването на индустриализацията в развиващите се икономики като Индия, Китай и Тайван доведе до развитие на химическата, петролната и газовата, автомобилната и медицинската промишленост, което генерира огромно количество отпадъци и причинява замърсяване. Очаква се тези фактори да допринесат значително за растежа на световния пазар.

Поради COVID-19 производството на отпадъци от промишлеността и търговския сектор драстично намаля, тъй като промишлеността и офисите бяха частично или напълно затворени. Въпреки това битовите отпадъци от жилищните райони се увеличават. 

В резултат на спада в производствените операции на нови стоки имаше спад в търсенето на рециклируеми материали като каучук и пластмаса. Това от своя страна доведе до увеличаване на изхвърлянето на отпадъци на сметища и временни сметища за рециклируеми материали като каучук и пластмаси, които преди това общините изпращаха до съоръженията за рециклиране на отпадъци. Очаква се обаче възобновяването на производствените мощности и въвеждането на ваксини за коронавирусната болест да доведе до повторно иницииране на компаниите за управление на отпадъците и индустрията за рециклиране на отпадъци в техния пълен капацитет.

Глобалният пазар за управление на отпадъците е сегментиран въз основа на вида, услугата и региона. 

По вид пазарът се разделя на битови отпадъци, промишлени отпадъци и опасни отпадъци. Въз основа на услугите се класифицира на услуги за събиране и услуги за еднократна употреба. Сегментът за услуги по събиране е подразделен на събиране и транспортиране, съхранение и обработка и сортиране. Сегментът за услуги за еднократна употреба е допълнително разделен на сметища, рециклиране, композиране и анаеробно разграждане и други. В регионален план пазарът се анализира в Северна Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанския регион и LAMEA (Южна Америка, Близкия изток и Африка).

Основните играчи, профилирани на пазара за управление на отпадъците, включват Biffa Plc, Clean Harbors, Inc., Covanta Holding Corporation, Daiseki Co., Ltd., Hitachi Zosen Corporation, Remondis Se & Co. Kg, Republic Services, Inc., Suez и др.

Тези компании за управление на отпадъците са възприели стратегии като разширяване на бизнеса, придобивания, споразумения и партньорство, за да предложат по-добри услуги на пазара.


 

Четете още, коментирайте и ни следете във

facebook