Преглед на пазара на здравно осигуряване в периода 2020-2025 г.

Преглед на пазара на здравно осигуряване в периода 2020-2025 г. Снимка: pixabay.com

Очаква се ръст от близо 4,1%.

Очаква се глобалният пазар на здравно осигуряване да регистрира общ годишен темп на нарастване от приблизително 4,1% през прогнозния период от 2019 до 2025 г. и да достигне до 141,3 милиарда щатски долара през 2025 г. с пазарна стойност от 137,4 милиарда щатски долара през 2018 г. 

Увеличаващото се участие на ключови играчи като Allianz Partners, който придоби 100% акционерен капитал на Servicios Compartidos Multiasistencia, фондове за дялово участие, управлявани от Portobello Capital, и маргинални акционери също оказва положително влияние. Други фактори, които стимулират растежа на пазара, са нарастващият брой застаряващо население и увеличаването на разходите за здраве.

Нарастването на разполагаемите доходи на глава от населението и напредъкът в научноизследователската и развойна дейност в областта на медицината също се очаква да допринесат за растежа на пазара. Лошият опит в уреждането на искове и твърдите правила обаче поставят пречки. Приемането на социалните медии за създаване на здравна осведоменост сред младежта и научноизследователската и развойна дейност в областта на фармацевтичните продукти предоставя възможности за развитие.

Глобалният пазар на здравно осигуряване е сегментиран въз основа на демографски данни, вид, срок, доставчици на услуги и регион. Глобалният пазар на здравно осигуряване по демографски признак е разделен на непълнолетни  и възрастни граждани. Здравните осигуровки на възрастните граждани в САЩ (на възраст 18-64 години, 69,0% (136,7 милиона) са покрити от частни здравноосигурителни планове през първите 9 месеца на 2018 г. 

По вид пазарът е сегментиран в организации за поддържане на здравето (ОПЗ), ексклузивни организации за доставчици (EОД), планове за обслужване (ПО) и организации за предпочитани доставчици (ОПД). Организацията за поддържане на здравето (ОПЗ) е предплатен здравен план. Нейните членове плащат месечна премия. В замяна на това ОПЗ предлага големи здравни заведения като спешна помощ, престой в болница, хирургия, лабораторни изследвания, рентген, посещения на лекар и терапия.

По срок пазарът е разделен на доживотно покритие и срочно застраховане. Законът за защита на пациентите и достъпни грижи (PPACA) или Obamacare премахна клаузите за максимални обезщетения през целия живот в политиките на здравеопазването, свързани с основни услуги. Законът за достъпни грижи също премахва възможността здравни застрахователи да поставят годишни максимуми за основни услуги като амбулаторни услуги за пациенти, майчинство, бременност и новородени, лабораторни услуги и други.

По отношение на доставчиците на услуги пазарът е разделен на държавен и частен. Общественото здравно осигуряване е допълнително подкатегоризирано като Medicare и Medicaid. Частното здравно осигуряване е разделено на първично частно здравно осигуряване, дублиращо се частно здравно осигуряване, безплатно частно здравно осигуряване и допълнително частно здравно осигуряване. Броят на американците, регистрирани в частни планове за здравеопазване, се е увеличил от 12,8% на 34% между 2004 и 2017 г. 

В настоящия обхват на проучването споменатите по-горе сегменти са обхванати в четири глобални региона, а именно Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеански регион и Близък изток и Африка.

Пазарът на здравно осигуряване в Америка е допълнително сегментиран на Северна Америка и Южна Америка, като пазарът на Северна Америка е разделен на САЩ и Канада. 

Европейският пазар на здравно осигуряване е сегментиран на Западна Европа и Източна Европа. Западна Европа обхваща Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и останалата част от Западна Европа. 

Пазарът на здравно осигуряване в Азиатско-Тихоокеанския регион е категоризиран като Япония, Китай, Индия, Южна Корея, Австралия и останалата част от Азиатско-Тихоокеанския регион. 

Пазарът на здравно осигуряване в Близкия изток и Африка е разделен на Близък изток и Африка.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: