МОСВ призовава потребителите да пестят вода

МОСВ призовава потребителите да пестят вода

® pixabay

Благодарение на предприетите от Министерството на околната среда и водите мерки и положените максимални усилия, тази година нивото на язовирите в страната започна да пада едва през месец август заради намаляващия приток, се казва в съобщение на ведомството.

 В тази връзка МОСВ призовава всички водоползватели да предприемат действия за пестене на ресурса и намаляване на загубите.

През тази година е гарантирана водата за питейни и битови нужди на населените места, които се водоснабдяват от управляваните от МОСВ 52 комплексни и значими язовири.

От началото на 2020 г. досега земеделските производители са получили общо 611,769 млн. куб. м вода и до края на напоителния сезон не се предвиждат съществени ограничения.

Същевременно МОСВ предупреждава земеделците от Североизточна България, че трета поредна година в този регион има засушаване и ако през есенно-зимния сезон се запази тенденцията на намален приток, то същият ще трябва да се използва от тях и през напоителен сезон 2021 г. Възможно е ресурсът да се окаже недостатъчен, поради което земеделските производители следва да помислят и за алтернативни водоизточници.

Допълнително е направено изменение на месечния график за август 2020 г., като от язовир „Батак“ са предоставени 5,550 млн. куб. м вода за напояване. Общо разрешените обеми за напояване от язовир „Батак“ през м. август възлизат на 38,550 млн. куб.м.

Всички усилия на МОСВ са насочени към запазване на ресурса в язовирите и съхранение на водата в тях за следващата 2021 г.

Министерство на околната среда и водите управлява водите на 52 комплексни и значими язовира, като ежедневно следи състоянието им.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31.07.2020 г. е 4197,2 млн. куб. м и представлява 63,6% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми към 30.07.2020 г. са, както следва:

•        питейно-битово водоснабдяване – 70,2% от общия им обем;

•        напояване – 42,2% от общия им обем;

•        енергетика – 76,6% от общия им обем.


 

Повече информация за състоянието на комплексните и значими язовири можете да намерите в месечния бюлетин ТУК.


Прочетете още за:
вода МОСВ язовири

  0 
  0