Как пандемията забавя глобалното затопляне

Как пандемията забавя глобалното затопляне

® vesti

Коронавирусът „дезинфекцира“ атмосферата - на планетата се наблюдава безпрецедентно намаляване на емисиите на въглероден диоксид.

Това не се случи нито след Голямата депресия, нито след Втората световна война, нито дори след енергийните кризи в началото и края на 70-те години.   

Според оценките, емисиите на въглероден диоксид могат да бъдат намалени с 4-8% годишно, което се равнява на около 2-3 милиарда тона. За сравнение, в резултат на световната финансова криза от 2008 г., емисиите на един от ключовите парникови газове намаляха само с 450 милиона тона.   

Подобряването на околната среда се дължи преди всичко на факта, че по улиците има по-малко автомобили и по-малко самолети в небето, но ситуацията не е една и съща навсякъде. На фона на блокирането, през март в Париж емисиите на въглероден диоксид намаляват веднага със 72%, а в Ню Йорк - само с 10%. 
Причината за това е, че в района на френската столица няма големи топлоелектрически централи, работещи с изкопаеми горива, за разлика от най-големия град в САЩ, където по-голямата част от замърсяването идва от котли и фабрики, а не от автомобили.   

Основният извод, до който стигнаха експертите, е: точно такова понижение на антропогенното натоварване върху природата ще помогне да се поддържа глобалната температура на +1,5 градуса спрямо прединдустриалната ера.

Просто казано, за да спре климатичното затопляне, човечеството всяка година трябва да организира такива карантинни маратони.


Прочетете още за:
еко климат природа

  0 
  2