Европейската комисия стартира онлайн обществени консултации относно нова стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата

Европейската комисия стартира онлайн обществени консултации относно нова стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата

® Photo by François Genon on Unsplash

Комисията приканва всички заинтересовани страни и граждани да представят мнения относно новата стратегия на ЕС.


Като част от Европейската Зелена сделка, Комисията има за цел да представи нова стратегия за адаптиране в началото на 2021 г., надграждайки настоящата, приета през 2013 г. и положително оценена през 2018 г.

Въздействието на изменението на климата е една от водещите теми в момента. Глобалните и европейските температури многократно сриват дългосрочните рекорди през последните години. Последните пет години бяха най-горещите, измерени досега, с топлинни вълни, суша и пожари в цяла Европа.

Въздействията върху хората, планетата и просперитета вече са широко, но неравномерно разпространени. Промените в климата ще продължат да създават значителни затруднения в Европа, въпреки усилията за смекчаване.

Освен това Европа е засегната от непреките въздействия върху климата, възникващи в други части на света по множество начини. Това се случва, например, чрез търговски вериги и вериги за доставки, разпространение на инфекции, заплахи за международната сигурност или миграция.

Що се отнася до икономическите последици от настоящата здравна криза, ние трябва да се „изградим наново по-добре“. Възстановяването ще бъде възможност да направим нашето общество по-устойчиво, споделя Европейската комисия в официалния им уебсайт. Това включва устойчива на климата икономика, интегриране на климатичните аспекти в практиките за управление на риска и засилване на превенцията и готовността.

Онлайн публичното допитване относно стратегията за адаптиране приканва участия на заинтересовани страни и граждани да подпомогнат формирането на дизайна на новата стратегия. План за стратегията придружава консултацията, за да предостави контекст, да посочи възможните посоки на развитие и да стимулира дискусията.

Онлайн консултацията ще бъде отворена за 14 седмици от 14 май до 20 август 2020 г. Комисията също така представи резултатите от новия проект PESETA в четвъртък (14 май), който прецизира прогнозираното въздействие на изменението на климата върху ЕС и извън него, както и някои от ползите от мерките за адаптиране. Този анализ подчертава необходимостта от по-амбициозни действия за адаптиране.

Прочетете още за:
Европейска комисия Европейски съюз климат

  0 
  0