Бизнесът с искане за конкретни мерки за преодоляване на кризата

Бизнесът с искане за конкретни мерки за преодоляване на кризата

® Pixabay

Това са мерки, които в БТПП считат за приложими в България и за които имат готовност да представят актуализирана версия

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) публикува днес (13.04.2020) коментар на предприетите от държавата мерки за подпомагане на бизнеса за преодоляване на икономическите последствия от кризата, следствие на пандемията. Предложенията се базират на проведено експресно проучване сред своите членове (350 фирми и браншови организации). 

БТПП обобщава и представените становища от членове на палатата след обявяването на извънредното положение. Проучени са и са взети под внимание и подобни инициативи в страни от ЕС чрез мрежата на Европалати и Европейския иновационен и информационен център. Представителите на палатата посочват, че са обобщили и получената информация от службите по търговско-икономическите въпроси на България в чужбина и дипломатическите мисии със седалище София по повод реализирани мерки в държавите.

1. БТПП препоръчва да се обърне специално внимание на неоползотворените възможности на жп превозите за подобряване на придвижването на стоки и суровини. 

2. Във връзка с механизма за подкрепа на заетостта и изплащане на 60% от възнагражденията на служителите в рамките на 3 месеца, БТПП иска да отпадне задължението за доплащане на 40% от възнаграждението, когато служителят реално не полага труд. Да отпадне изключването на няколко сектора от обхвата на компенсациите, защото и сред тях попадат стопански субекти, които търпят загуби заради извънредното положение. В случай, че се окаже, че няма достатъчно работодатели, кандидатстващи по мярката, да се разгледа възможността за по-голяма подкрепа от страна на държавата по примера на Великобритания, Швейцария, Словения (80%), Кипър (70%), Латвия (75%). 

3. Инвентаризация на всички просрочени плащания от държавни и общински институции към бизнеса и ясна програма за издължаване в най-кратки срокове. В тази връзка от БТПП оценяват като добра стъпка откриването на телефонна линия в Министерството на финансите за сигнали на фирми за забавени плащания, но предлагат създаване на Национална електронна платформа за регистриране на потърпевшите компании и за по-бърза комуникация с администрацията. 

4. Ускоряване и разширяване на обхвата на електронните услуги в административния сектор. Оптимизиране на административния апарат, включително и провеждането на електронни търгове. 

5. Да се предвидят законодателни изменения за удължаване на сроковете за деклариране и за плащане на данъци и осигуровки. От БТПП подчертават, че подкрепят извършените до момента действия, с които се удължиха сроковете за годишното счетоводно приключване и подаване на годишни декларации по ЗКПО, които са изместени до края на юни 2020 г.

6. Освобождаване от плащане на социално-осигурителни осигуровки за 3 месеца и на всички микропредприятия, регистрирани преди 01.02.2020 г. и с доказан месечен спад в продажбите с 20% през 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г., като да се запазят всички права на осигурените лица, произтичащи по закон. Същата мярка да бъде приложена и при самоосигуряващите се лица, но по тази мярка да могат да се възползват само изрядните данъкоплатци.  

7. Активизиране на комуникацията между бюрата по труда и работодатели, при които се налага съкращаване на работници (хотели, ресторанти) за пренасочване към сектори с увеличен оборот (хранителни магазини, аптеки и др.).

8. Връщане на изплащане на първите три дни болнични в НОИ. Мотивацията е, че заради неработещите детски градини и училища много родители ползват болничен, за да гледат децата си. Същото важи и за работещи, чиито съпрузи/съпруги се завръщат от чужбина и са в карантина 14 или повече дни.
 
9. Въвеждане на нов вид платен отпуск – карантинен, който се заплаща от НОИ на база на нормираната за страната линия на бедност. 

10. Допълнително преразглеждане на държавния бюджет в насока отмяна на планирани разходи (например изграждане на стадиони, средства от предвидени командировки, представителни разходи и др.) и пренасочване на суми към други неотложни дейности в текущата ситуация. 

11. Освобождаване от такса сметосъбиране за компании, чиито услуги или производство е замразено за периода от 13.03.2020 г. до отпадане на извънредното положение. 

12. Да се предостави 6-месечен срок след изтичане на извънредното положение, в който общините да започнат да изчисляват таксите си, свързани със сметосъбирането на принципа „замърсителят плаща", като се направи промяна в ЗМДТ (чл. 67), а не постоянно да се отлага промяната за следващ бъдещ период.

13. Освобождаване от плащането на данък за недвижими имоти за периода от 13.03.2020 г. до отпадане на извънредното положение за всички обекти, които са с преустановена дейност със заповед на държавен орган или на работодателя. 

14. Освобождаване от плащане на наеми на фирми, които са сключили договори с държавни или общински дружества и техните обекти не функционират заради обявеното извънредно положение или функционират, но са с намален с повече от 20% месечен оборот през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г.   

15. По предложенията на МС за увеличение със 700 млн. лв. на капитала на Българската банка за развитие, членовете на БТПП изразяват подкрепа, макар и в не толкова силна степен, като считат, че е нужна повече информация за процедурата и изискванията. ОТ БТПП предлагат да се планира таван на сумите, определен дял, предназначен само за малки и средни предприятия. 

16. Освен предоставянето на безлихвени кредити към наетите, които са в неплатен отпуск, да се разшири мярката и към самоосигуряващите се лица, които имат доказан спад с 20% на доходите през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., като за самоосигуряващите се лица сумата да бъде удвоена на 3000 лв. (спрямо 1500 лв. на наети лица).

17. Промени, облекчаване и улесняване на правилата при кандидатстване за европейски проекти за стимулиране на иновациите. 

18. При преструктуриране на средствата по оперативните програми да не бъдат изцяло пренасочени всички ресурси за мерки, насочени към оцеляване и оздравяване, предвид неблагоприятните последици от коронавируса, а да остане и резерв за технологично развитие и иновации, без които в днешно време не можем. 

19. По отношение на обявените намерения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на най-засегнатите компании, според БТПП, те трябва внимателно да се оценят съгласно възможностите на бюджета и при ясна процедура с обективни критерии. 

Прочетете още за:
БТПП икономика мерки

  0 
  0